Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Aktuelt

Veileder Spesialpedagogisk hjelp

Lurt å huske på

Her finner du informasjon om når retten til spesialpedagogisk hjelp trer inn, hva innholdet i den spesialpedagogiske hjelpen kan være, organisering av den spesialpedagogiske hjelpen og om saksgangen. (Kilde: Utdanningsdirektoratet)

Link til Utdanningsdirektoratets nettsider.