Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten/Velferdsteknologi
tulipaner ved gamle rådhuset
Velferdsteknologi

Velkommen

Velferdsteknologi er virkemidler som kan bidra til å gi brukere økt livskvalitet og egenmestring. Teknologien skal fremme sosial trygghet og bidra til å sikre at den enkelte får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem og øke tryggheten og selvstendighet på institusjon.

Kontakt oss

 

Iris Marie Andersen

Koordinator- velferdsteknologiteam

Tlf. 906 65 100 / 75 60 49 46

iris.andersen@fauske.kommune.no

 

Hans- Richard Bråthen

Koordinator- velferdsteknologiteam

Tlf. 45 07 63 46 

hans.braathen@fauske.kommune.no

 

Inger Julie Næstby

Fagutviklingssykepleier

Tlf. 75 60 48 73 / 97 48 32 35

inger.nestby@fauske.kommune.no

Kontakt oss

 

Iris Marie Andersen

Koordinator- velferdsteknologiteam

Tlf. 906 65 100 / 75 60 49 46

iris.andersen@fauske.kommune.no

 

Hans- Richard Bråthen

Koordinator- velferdsteknologiteam

Tlf. 45 07 63 46 

hans.braathen@fauske.kommune.no

 

Inger Julie Næstby

Fagutviklingssykepleier

Tlf. 75 60 48 73 / 97 48 32 35

inger.nestby@fauske.kommune.no