Fauske kommune ny logo

Fauske tilbyr individuell veiledning

Verdens tobakkfrie dag - i kommunestyret

I år faller Verdens tobakksfrie dag på lørdag 31. mai. Derfor velger kommunen å markere dagen i kommunestyret i dag med informasjon og brosjyre til representantene. Kommunen tilbyr røykesluttkurs eventuelt individuell veiledning.

På Fauske skal også dagen markeres for elever ved videregående skole. Dette tar helsesøster Anita Mørk seg av. I tillegg tilbyr kommunen røykesluttkurs. Neste kurs starter i januar. Det er Fauske Frisklivssentral som jevnlig tilbyr sluttekursene. Det er et tilbud til de som ønsker å slutte med snus og/eller røyk. Målet med kurset er at det skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å slutte å røyke/snuse. Kurskonseptet går over seks kvelder på 1-2 timer, og deltakerne bør stille på alle kurskveldene for å få et best mulig utbytte. Kursholder er Carine Romness Sollund, koordinator ved Fauske Frisklivssentral. Neste planlagte kurs er januar 2015. Hvis du er interessert i å være med eller har spørsmål ang kurset, ta kontakt med; Carine 97 71 51 36 / 756 04 933 eller carine.sollund@fauske.kommune.no. Carine er godkjent slutteveileder fra Helsedirektoratet.

INDIVIDUELL SLUTTEVEILEDNING: Fauske Frisklivssentral har tilbud om individuell veiledning ift. tobakksavvenning for de som ønsker å slutte å snuse/røyke. Da legges det opp til jevnlige samtaler, og målet er å motivere, hjelpe og støtte i en slutteprosess. Slutteveileder er Carine Romness Sollund, koordinator ved Fauske Frisklivssentral. Hvis du er interessert i individuell veiledning, ta kontakt med; Carine 97 71 51 36 / 756 04 933 eller carine.sollund@fauske.kommune.no. Carine er godkjent slutteveileder fra Helsedirektoratet.

Verdens tobakksfrie dag er altså 31. mai. Dagen ble innstiftet av Verdens helseorganisasjon i 1988, og markeres over hele verden.

Dagen (World No Tobacco day) har blitt markert i Norge siden 1988. Målet med dagen er å rette oppmerksomheten mot tobakksrelaterte dødsfall og sykdommer og hvordan man kan forebygge disse. Verdens helseorganisasjon (WHO) fastsetter hvert år tema for dagen, som i 2014 er å øke tobakksavgiftene, «Raise taxes on tobacco».

Norsk markering

Målet i Norge har de siste årene vært å sette lokal tobakksforebygging på dagsorden. Dagen markeres i fylkene med ulike lokale arrangementer. En del fylker deler ut tobakksfri pris og informasjonsmateriell. Verdens tobakksfrie dag kan markeres på skoler, sykehus, tannhelsetjeneste, helsestasjon, frisklivssentraler og lignende.

Når 31. mai faller på en helgedag, er det vanlig å bruke nærmeste hverdag til å markere Verdens tobakksfrie dag.

 

// Vennlig hilsen Irene Larssen

Folkehelserådgiver, FAUSKE KOMMUNE

Tips en venn Skriv ut