Om barnehagen

Vestmyra barnehage har totalt 6 avdelinger i de to husene «Eventyrgrenda» (det hvite huset) og «Bakkebygrenda» (det røde huset). Vi har pt. 3 avdelinger for barn i alderen 3-6 år og 3 for barn i alderen 0-3 år. Totalt gir vi tilbud til 72 barn.

Vårt satsningsområde for barnehageåret 2019/2020 er «Vennskap, relasjoner og mangfold» og mottoet vårt «Snille tanker, ord og hender» følger oss gjennom hele året og hjelper oss å holde fokus på vennskap, gode relasjoner, fellesskap og glede!
Barna skal føle at de er betydningsfulle i hverdagen og at de er en viktig brikke i fellesskapet. Vi legger stor vekt på å gjøre dem selvstendige i hverdagsaktivitetene og oppfordrer dem til å hjelpe hverandre.

Barnehagen ligger sentralt plassert, og vi har kort vei til fine turområder som benyttes flittig

Vestmyra barnehage er godkjent som Helsefremmende barnehage og Trafikksikker barnehage.