Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Barneverntjenesten/Hovedmeny/Viktige telefonnummer og linker
Telefon

Akuttberedskap barnevern

21. desember 2018

Har du rom for en til?

11. mars 2016

Barnevernet.no

11. mars 2016

Alarmtelefonen for barn og unge

01. mars 2016

Alarmtelefonen for barn og unge er en landsdekkende telefon som ble åpnet 2. juni 2009. Opprettelsen av telefonen er et ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Den er et toårig pilotprosjekt.

Vakttelefon for fosterforeldre

05. januar 2010

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region nord har fått i oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet å opprette en vakttelefonordning for alle fosterforeldre i Nord-Norge.