bli samisk veiviser

Tilbud til samisk ungdom mellom 18 og 25 år

Vil du bli en samisk veiviser?

Samisk ungdom mellom 18-25 år har sjansen til å være med på å spre informasjon om samiske forhold. Søknadsfristen er 1. juni 2014 for å søke om å få være samisk veiviser i et år.

 

Det deles ut fire stipend på inntil 183 000 kroner for skoleåret 2014/2015. Veiviserstipendet gis til samiske ungdommer som forplikter seg til et år med informasjonsformidling som sitt hovedvirke. Reise og opphold dekkes av tiltaket.

Les om veivisernes arbeid på facebook “Samiske veivisere”

facebook.com/pages/Samiske-veivisere/137003946346?fref=ts">https://www.facebook.com/pages/Samiske-veivisere/137003946346?fref=ts