Frist for å søke: 1.2.2017

Vil du bli med i konfliktrådet?

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer? Da kan dette være noe for deg. Konfliktrådet i Salten og Helgeland søker etter personer som har interesse og tid for et verv i konfliktrådet i Fauske kommune.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling og stormøter som metode. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet for å løse saken med bistand fra en mekler.

Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år og ha plettfri vandel. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt ha tillit i lokalsamfunnet.

Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Søkere med annen etnisk bakgrunn og gode norskkunnskaper oppfordres til å søke. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195 pr. time.  Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

For mer informasjon, ta kontakt med konfliktrådet for Salten og Helgeland tlf. 22 77 72 25. Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Søknadsfrist: 01.02.2017.

Konfliktrådet mekler mellom parter i en konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Tiltaket er hjemlet i egen lov. Konfliktrådet er en virksomhet under Justisdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene er overordnet myndighet for konfliktrådene. Det er i dag 19 konfliktråd i landet og ca. 600 meklere. Ved kontoret i konfliktrådet for Salten og Helgeland er det 7ansatte. Mer informasjon om konfliktrådene finnes på: www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut