Målgruppe: Skogeier, Bønder, kommuner, andre interesserte i bioenergi

Vil du lære mer om bioenergi og gårdsvarmeanlegg

Seminaret i Lofoten er et ledd i Fylkesmannens informasjonsarbeid om mulighetene innen bioenergi og skal være praktisk rettet. Befaring av gårdsvarmeanlegg vil gi innblikk i drift, vedlikehold og utfordringer i en oppstartfase. Les mer her: http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Landbruk-og-mat/Nyheter---landbruk-og-mat/Vil-du-lare-mer-om-bioenergi-og-gardsvarmeanlegg/

Tips en venn Skriv ut