Tid:          kl. 18:00 - 20:00
 
Sted:        Kantinen, Administrasjonsbygget
 
Adresse:  Torggata 21, Fauske
 

Informasjonsmøtet er for deg som ønsker å vite mer om hva det vil si å være fosterhjem.

Du får nyttig informasjon og mulighet til å stille spørsmål. Du binder deg ikke til noe ved å delta på et informasjonsmøte.

Informasjonsmøtet er i samarbeid med Barneverntjenesten i Fauske kommune. Med oss på møtet har vi invitert en fostermor som vil dele av sine erfaringer

Vi orienterer om fosterhjemsarbeid og svarer på dine spørsmål om hva det innebærer å ta på seg en fosterhjemsoppgave.

Du får vite mer om ulike typer fosterhjem og fosterhjemsoppdrag:

  • Ordinære fosterhjem
  • Beredskapshjem
  • Familiehjem
  • Fosterhjem for Enslige mindreårige flyktininger 
  • Hvem kan bli fosterforeldre?
  • Hvordan blir du fosterforelder?
  • Hvem må du samarbeide med?
  • Økonomi og rettigheter

 

Møteansvarlig

Det er konsulentene fra fosterhjemtjenesten som er ansvarlig for møtet. Har du spørsmål om informasjonsmøtet, ta kontakt med fosterhjemstjenesten på telefon 466 15 450 eller e-post fosterhjemstjenesten.bodo@bufetat.no

 

For påmelding, trykk HER