depresjonsmestring ungdom logo DU

Nytt tilbud i kommunen

Vil gi ungdom et verktøy for å mestre motgang

Nå kan ungdom melde seg på kurs der det handler om livsmestring. Det er første gang dette kurset arrangeres i Fauske kommune. Kurslederne Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier) og Anita Mørk (helsesøster) håper også at foreldre som er bekymret, tar kontakt. Kurset starter 11. februar og går over ti kvelder.

For de som ønsker å melde seg på eller har spørsmål, ta kontakt på telefon 482 68 302 (Anita Mørk) eller 947 81 215 (Åshild Uhre). Kurset er støttet av Helsedirektoratet, og er en del av kommunens satsning på psykisk helse rettet mot ungdom. I denne omgang er kurset dekket av kommunen og tilbys dermed gratis til deltakerne. Målgruppa er fra 16 til 20 år og blir holdt i et lokale i Fauske videregående skole.

Du kan lese mer om innholdet i kurset psykiskhelse.no under fanen DU.

- Det handler om å hjelpe ungdom til å hjelpe seg selv. For å bli god, må vi trene. Depressive symptomer kan få store negative konsekvenser for hvordan ungdommene mestrer skolen, skolearbeidet og ellers livet generelt, sier Anita og forteller at dette er en type kurs det lenge har vært etterspørsel etter.

-  I starten dreier det seg om å identifisere og gjenkjenne intense følelser. Videre arbeides det med å forstå hva som skaper disse følelsene. For så til sist er målet å reduserer og forebygge symptomer, samt forebygge tilbakefall av depresjon.

Tips en venn Skriv ut