Visste du at våre personbiler er ansvarlig for mesteparten av CO2-utslipp i Fauske kommune?

Fortell oss hva du vil at vi skal gjøre for å redusere CO2-utslipp i kommunen. For visste du at våre personbiler er ansvarlig for mesteparten av CO2-utslipp i Fauske kommune? Siste mulighet for å gi tilbakemelding på Klima- og energiplanen. Det er mange muligheter. For eksempel kan du gi innspill på gang-/sykkelveier, bussholdeplasser, avfallssortering, veitrafikk, jordbruk, byggeplasser og mye mer. Se for mer info http://www.fauske.kommune.no/energi-og-klimaplan.361716.no.html