Store nedbørsmengder også i Fauske kommune

Oppfordrer folk til å følge med i sine nærområder

Kommunen har mottatt en del telefoner og meldinger fra folk som er bekymret for tette sluker og oversvømmelse av grøfter. Alt disponibelt mannskap er ute og følger med i områder som er utsatt for flom og oversvømmelse. Folk oppfordres til selv å følge med og gjerne renske opp i sluker og avløp der det kan ha samlet seg kvist og løv. Det er stor vannføring, så folk anmodes om å være forsiktige. Kontakt: dagtid sentralbord 756 04000 - Vakttelefon VVA: 416 64 876 – betjent mellom 14.30 – 07.00

 

 

Dirk Gieselmann foredrag helse og omsorg

Prest Dirk Torsvik Gieselmann holdt foredrag for ledere innen helse og omsorg

- Det handler om mening, fellesskap og frihet

- Samfunnet forteller gjerne at vi ikke duger. De klager på helsevesenet, dårlige lønnsvilkår, jaget etter vellykkethet og evig ungdom. Men noe av det mest meningsfulle, er å jobbe med sårbare mennesker, sa Dirk Torsvik Gieselmann under et foredrag hos helse og omsorg nylig.

BDO sluttrapport kommunereform

Oppsummerende rapport om kommunestrukturen

Sluttrapporten fra BDO er klar

BDO fikk i oppdrag fra Salten Regionråd å utarbeide et grunnlag for kommunene i forbindelse med kommunereformen. Denne er nå klar. Utredningen er laget på et faktabasert grunnlag, som kan være utgangspunkt for videre analyser. Se rapporten her: Mulighetsstudier for Salten - Sluttrapport 16.09.2015.pdf

foreldrestøttekonferanse utsatt til våren 2016

Fauske kommune vil ha med flere

Foreldrestøttekonferansen utsettes til våren 2016

Invitasjonen ser ikke ut til å ha nådd målgruppa, og når FORELDRESTØTTE står på programmet, vil vi ha flere med. Viktig tema, viktig dag – og du som deltaker er viktigst av alt. For å sikre at nettopp DU kommer, har vi besluttet å utsette «Foreldrestøttekonferanse 2015» til våren 2016. Vi sender deg og dine kolleger forhåndsvarsel god tid i forveien, slik at datoen kan merkes av i kalender.

Forsinket utsendelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt for 2. termin

På grunn av den store saksmengden i forbindelse med klagebehandling, med påfølgende korreksjoner/endringer i grunnlagene for eiendomsskatt, blir utsendelse av 2. termin som egentlig skulle vært ute i september utsatt til november. Dette betyr at faktura sendes ut i slutten av oktober med forfall i slutten av november. Alle som har klaget på skatten for 1. termin vil fortløpende få skriftlig tilbakemelding på klage. De som har fått medhold på klagen, får også tilsendt nytt skattegrunnlag, samt at de får avregnet for mye innbetalt skatt på faktura for 2. termin.

kasserolle kjøkkenpraten brann

Salten Brann stiller på AMFI og Handelsparken på FNs eldredag 1. oktober

Ta "Kjøkkenpraten" med dine eldre foreldre

Med noen enkle grep kan du bidra til å redusere brannfaren hos eldre du bryr deg om. Ta den viktige "Kjøkkenpraten", en prat om hvilke brannfarer som finnes i hjemmet, og hva man kan gjøre for å bedre brannsikkerheten. Les mer påww.sikkerhverdag.no.

 

Kokevarsel for alle abonnenter til vannverket

Vannforsyning fra Valnesfjord vannverk er stengt

En elektrisk brann oppsto ved Valnesfjord vannbehandlingsanlegg i dag tidlig kl. 06.45. Dette medfører at vannforsyningen til abonnenter er midlertidig stanset. Kommunens mannskaper jobber nå med å omdirigere vannet slik at abonnentene får tilbake vannforsyningen. Med bakgrunn i at anlegget er satt ut av drift, vil vannet være urenset. Dette medfører kokevarsel for alle abonnenter som er tilknyttet Valnesfjord vannverk. Varighet av varselet er uklart. Ny informasjon kommer så snart kommunen har fått bedre oversikt over skadeomfanget.

motevirksomhet_100x66

Konstituerende kommunestyremøte 8. oktober 2015

Kommunestyret avholder konstituerende møte torsdag 8. oktober 2015 kl. 10.00 på Fauske hotell.

MiN - Fauske

Den kulturelle spaserstokken kommer til Fauske 3. november

MiN-ensemblet med "HammerKammer"

Den kulturelle spaserstokken er kulturtilbud spesielt tilrettelagt for aldersgruppen 60+, men er åpent for alle.
3. november kommer MiNensemblet med HammerKammer til Fauske kino

høstferieaktiviteter

Aktiv i høstferien?

Enhet kultur har også i år dagtidtilbud for barn og unge i høstferien.
Fauske kino og biblioteket har utvidet tilbud.
I tillegg får lag/foreninger og uorganisert ungdom som har et brennende ønske om å utvikle aktiviteter mulighet til å møte representanter fra FRIFOND, som er en statlig tilskuddsordning rettet mot barn og ungdom under 26 år.

Start Opp Salten: etablereropplæring med oppstart i oktober

Har du lyst til å starte bedrift?

Gjennom Start Opp Salten vil gründere og etablerere få økt kunnskap og skape nettverk som vil bidra til robuste bedriftsetableringer. De søker deltakere, bosatt i hele Salten, til etablererkurs med oppstart i oktober. Les mer: www.startoppsalten.no : om kurset.

Frist for å sende inn til Norges Vel: 5. november

Ønsker forslag til personer som kan få gründerpris

Norges Vels Gründerpris til deles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Gjennom denne prisen ønsker d å premiere og oppmuntre gründere for deres innsats. Alle kan sende inn forslag på kandidater fra hele landet. Fristen for 2016 er 15. november 2015. Les mer på www.norgesvel.no/grunderpris

Konkurranse: frist 1. oktober for å sende inn forslag

Hvor er kommunens mest attraktive friluftsområde?

Kom med forslag til hva du synes er «kommunens mest attraktive friluftsområde». Send inn bilde med begrunnelse, innen 1. oktober til: folkehelse@fauske.kommune.no eller til Fauske kommune, pb 93, 8201 Fauske. Eventuelt ta kontakt på telefon 950 54 528. Les mer om konkurransen her: http://friluft.salten.no, og her:

IMG_2288

Folkehelsetiltak

Ny turvei anlagt mellom Vestmyra og Arsenalet

I løpet av høsten har Fauske kommune anlagt ny turvei fra Vestmyra til Arsenalet.

Knutsen & Ludvigsen og den fæle Rasputin

Fredag 25. september kl 18:00

Norgespremiere på "Knutsen og Ludvigsen og den fæle Rasputin"

Kommende fredag er det premiere på den norske animasjonsfilmen basert på de kjente karakterene og musikerduoen "Knutsen og Ludvigsen".
Filmen inneholder selvsagt også de mest kjente melodiene fra "Knutsen og Ludvigsen"

 valg logo gull  byggeregler 2.pngLegevakt  .png

Portal for bygg, plan og oppmåling

Parkering  .png

logo frivillighetssentral ny

fauske idrettsråd

newton logo

st�ende