Til foreldre med ungdom som er berørt av sorg og krise

- Det er viktig å være sammen

Familiesenteret gir råd til foreldre/ voksne med barn som er rammet av sorg og krise:   Det er viktig å være sammen og ha tid til å lytte til de tanker og følelser som ungdommen har. Les mer:

Næringspris for 2014

Hvem "har gjort en innsats utenom det vanlige"?

Forslag på kandidater til Fauske kommunes næringspris for 2014 bes sendt til Plan/utvikling Pb. 93, 8201 Fauske, innen 28. mai 2015. Formålet med næringsprisen er ”å stimulere den generelle evne og vilje til nyskaping og utvikling av næringslivet i kommunen”.

Tilskudd til tiltak i jordbruket

Skal dele ut kr. 150.000 i SMIL-midler

Fauske kommune disponerer i 2015 kr 150.000 til ”Spesielle miljøtiltak i jordbruket” (SMIL-midler). Tilskuddsmidlene skal gå til tiltak ut over det som omfattes av vanlig jordbruksdrift. Kommunen har vedtatt strategier for bruk av midlene. SMIL-tiltak: gjengroing, kulturlandskap, tilrettelegging for friluftsliv, bygningsvern, forurensing m v.  

Fauna logo

Oppnevning av medlemmer til nytt styre

Nytt styre i Fauna KF

Ståle Indregård er ny leder for Fauna KF etter vedtak i kommunestyret i dag. Nestleder er Geir Wenberg. Øvrige i styret: Hanne Løkås Veigård, Alice Brekke og Odd Emil Ingebrigtsen. Vara: Endre Grønnslett og Ann Mari Zahl. Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer.

 

kommunestyre mai 2015

Vedtak i kommunestyret om å bosette flere både i 2015 og 2016

Fauske skal bosette flere flyktninger

Innstillingen fra rådmannen om å bosette 48 flyktninger i 2015, og 40 flyktninger i 2016, ble vedtatt mot fire stemmer. Et forslag fra SV om å bosette 60 flyktninger, falt mot to stemmer. Saken har bakgrunn i dagens flyktningekrise der det er bedt om at kommunene må ta imot flere flyktninger.

vergemål logo

Målgruppe: verger i Fauske, Sørfold og Saltdal

Informasjonsmøte for verger 10. juni

Fylkesmannen i Nordland v/vergemålseksjonen inviterer til informasjonsmøte for nærstående, alminnelige og faste verger onsdag 10. juni 2015. Målgruppe: Oppnevnte verger i Fauske, Sørfold og Saltdal. Påmeldingsfrist: mandag 08.06.2015 23:30. http://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/Informasjonsmote-for-verger-i-Fauske/

 

motevirksomhet_100x66

Driftsutvalgsmøte 27. mai 2015

Driftsutvalget avholder møte onsdag 27. mai 2015 kl. 10.00 på administrasjonsbygget, kantina.

siv anita ordfører portrett uten kjede

Oppfølging av avtalen som ble tegnet for nærmere 40 år siden

Tur til vennskapsbyen Melenci i Serbia

- Vi ser fram til besøket, sier ordfører Siv Anita Johnsen Brekke som kommer til å invitere Melenci til Fauske mens de er på besøk i Serbia. Ordfører vil blant annet ta en gjennomgang av vennskapsavtalen. Samarbeid på områdene skole, turisme og rehabilitering samt næringsvirksomhet, skal også diskuteres.

 

bobil nye plasser

Nye åtte plasser ferdig snart

Flere bobilplasser

Et politisk vedtak sier at Fauske skal utvide med åtte nye plasser. Totalt vil det være 16 oppstillingsplasser som blir ferdig asfaltert med hvert sitt strømuttak. De nye plassene forventes å kunne bli tatt i bruk i løpet av uke 23.

motevirksomhet_100x66

Eldrerådsmøte 4. juni 2015

Eldrerådet avholder møte torsdag 4. juni 2015 kl. 10.00 på Fauske eldresenter

motevirksomhet_100x66

Plan- og utviklingsutvalget 26. mai 2015

Plan- og utviklingsutvalget avholder møte tirsdag 26. mai 2015 kl. 10.00 på administrasjonsbygget, kantina.

Veien til Håla er åpnet

På grunn av vårløsning har veien til Håla vært stengt fra og med den 30.04.2015 og inntil nå.

blautdans

Kom på "BLAUTDANS" i Fauskebadet 3. juni.

Etter suksessen med blautdans i desember har Fauskebadet på plass ny blautdans 3. juni. For ordens skyld - andre kaller dette svømmedisko.

36767_135037756521112_100000446650797_279943_3852260_n_120x90

Påmeldingsfrist 8. juni

Aktiv Sommer 2015

"Aktiv Sommer" er gratis aktiviteter for barn og ungdom i alderen 10-18 år i Fauske sommeren 2015. Aktivitetene gjennomføres i ukene 26, og 33. Enkelte aktiviteter har aldersgrense - se programmet.
Vi åpner for påmelding fra 26. mai - og påmeldingfristen er 8. juni.

Besøksgruva Sulitjelma

Har bedt regjeringen sette igang arbeid for å utrede muligheten

Fauske ønsker kommunal mineralskatt

Så langt er Fauske eneste kommune som har henvendt seg til Det Kongelige Finansdepartementet og bedt om at det blir innført mineralskatt i kommuner.Vedtaket fra 2014 lyder: "Fauske kommune anmoder regjeringen om å innføre mineralskatt som gir kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning". Kommunen har fått svar, men har gjort ny henvendelse til finansdepartementet.

Legevakt  .png valg logo gull  fauske eiendomsskatt  .png

Portal for bygg, plan og oppmåling

Parkering  .png

logo frivillighetssentral ny

fauske idrettsråd

newton logo

st�ende