Hjem»Tjenester»Helse og omsorg»Demensteamet
Bilde demens_100x67

Demensteam

Demensarbeidet i Fauske kommune

Fauske kommune har eget demensteam. Dette teamet jobber for mer åpenhet om demenssykdom, tidlig utredning/kartlegging av behov og riktig diagnose i samarbeid med fastlege. Gir også støtte og veiledning til pasienter og pårørende.

Det er utarbeidet en egen brosjyre om vårt demensteam.

Informasjon om kommunens tilbud for demensrammede fås ved henvendelse til:

 • Brukerkontoret   kl 10.00 - 15.00             Tlf  75 60 41 00
 • Demensteamet onsdager kl 09.00 -15.30          Mona Hanssen  46 54 00 02/  Erna Josefsen 48 23 38 68
 • Egen fastlege

Spørsmål om rettigheter og behov for hjelp rettes til brukerkontoret om:

 • Hjemmehjelp
 • Hjemmesykepleie
 • Støttekontakt
 • Hjelpemidler
 • TT- kort
 • Økonomiske støtteordninger

Søknadsskjema fås på Brukerkontoret. Det kan også søkes pr telefon.

Demensteamet i Fauske består av to sykepleiere med videreutdanning innen aldring/ eldreomsorg og demens. Deres oppgaver kan være:

 • Utredning av demens i samarbeid med fastlegene
 • Gir veiledning til pårørende

Pårørendeskole arrangeres en gang per år. Dette pågår seks kvelder à 3,5 timer

Samtalegruppe for pårørende til personer med demens - i samarbeid med Fauske demensforening.

Dagaktivitetstilbud: Kommunalt dagsenter for hjemmeboende personer med demens - to dager i uka (onsdag og fredag). Tilbudet gis på Solstua på Helsetunet 2.

Avlastningsordninger:

* Støttekontakt

* Avlastningsplass i tilrettelagt avdeling

* Avlastning i korttidsavdeling etter søknad

Tilrettelagte plasser/ boliger:

Tilbud med heldøgns omsorg i Paviljong. (9 plasser)

Skjermede/ tilrettelagte avdelinger i institusjon: 3 enheter (26 plasser)

 

Demensforeningen i Fauske i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen - har to hovedtema: hjerte- karsykdommer og demens.

Aktiviteter:

* lørdagskafe på sykehjemmet hver lørdag året rundt

* hovedfokus på aldredom og demens

* drive samtalegruppe for pårørende til personer med demens

* samarbeid med politikere og den kommunale helsetjenesten

* informasjon/ åpne møter om aktuelle tema

Ytterligere informasjon om demenssykdommene kan du finne på:

Helsenorge.no/ demens

Nasjonalforeningen.no

www.aldringoghelse.no

Demenslinjen Tlf  815 33 032

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut