Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hukommelsesteamet
tulipaner
Hukommelsesteamet

Demensarbeidet i Fauske kommune

Fauske kommunes hukommelsesteam  bistår fastlegene i utredning av hukommelse og kartlegging av bistandsbehov. Hukommelsesteamet følger opp pasient og pårørende med støtte og veiledning så lenge pasienten bor hjemme.

 

Informasjon om kommunens tilbud for demensrammede fås ved henvendelse til:

Kontakt oss:

  • Hukommelsesteamet mandag - torsdag kl 08.00 -15.00 i kjelleren på Helsetunet 2 eller tlf 75 60 49 43 eller  Mona Hanssen  46 54 00 02
  • hukommelsesteamet@fauske.kommune.no
  • Tildelingskontoret   kl 10.00 - 15.00    Tlf  75 60 41 00
  • Egen fastlege

Spørsmål om rettigheter og behov for hjelp rettes til Tildelingsrkontoret om:

  • Hjemmehjelp,           Hjemmesykepleie         Avlastningsordninger
  • Støttekontakt,           Dagtilbud                      Økonomiske støtteordninger
  • Hjelpemidler,            TT-kort

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens arrangeres en gang per år.

Demensforeningen i Fauske i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen - har to hovedtema: hjerte- karsykdommer og demens.

Har samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Arrangerer lørdagskafe på sykehjemmet året rundt

Ytterligere informasjon om demenssykdommene kan du finne på:

Helsenorge.no/ demens

Nasjonalforeningen.no

www.aldringoghelse.no

Demenslinjen Tlf  815 33 032

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Kontakt oss