Hjem»Tjenester»Barn, unge og familie
Familie på tur_300x225

Kommunale tjenester rettet mot barn, unge og/eller familier i Fauske

Velkommen til samhandlingsområde oppvekst. Leder for de ulike enhetene/tjenestene er kommunalsjef oppvekst og kultur, Terje Valla. Enhetene har felles satsningsområder innenfor tidlig innsats/intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling.

Les mer om felles satsningsområder i "Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014 - 2019" (Rullert utg.) PDF document ODT document

Samtlige enhetsledere i samhandlingsområdet er representert i Stryingsgruppe oppvekst/kultur. Denne skal arbeide for sammenhengende og helhetlige tjenester til barn, unge og familier i Fauske kommune. Her PDF documentODT documentkan du lese mer om formålet med styringsgruppen.

Tips en venn Skriv ut