Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie
Vinter
Barn, unge og familie

Kommunale tjenester rettet mot barn, unge og/eller familier i Fauske

Velkommen til samhandlingsområde oppvekst. Leder for de ulike enhetene/tjenestene er kommunalsjef oppvekst og kultur, Terje Valla. Enhetene har felles satsningsområder innenfor tidlig innsats/intervensjon, folkehelse, foreldrestøtte og samhandling.Les mer om felles satsningsområder i "Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014 - 2019" (Rullert utg.) PDF document ODT document