Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten_forsidecollage
Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten i Fauske

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen. Gjennom skolehelsetjenesten jobber vi for å styrke elevens helse, samt forebygge fysiske og psykiske vansker. Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet. Videre skal tjenesten sammen med skolen bidra til et positivt og støttende skolemiljø for alle.

Skolehelsesøstrene tilbyr

  • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
  • vaksinasjon
  • samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
  • miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
  • helseundersøkelser
  • tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe