Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten_forsidecollage
Skolehelsetjenesten

Velkommen til skolehelsetjenesten i Fauske

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av det forebyggende og helsefremmende arbeidet på helsestasjonen. Gjennom skolehelsetjenesten jobber vi for å styrke elevens helse, samt forebygge fysiske og psykiske vansker. Tiltakene er rettet mot eleven selv, familien og skolemiljøet i sin helhet. Videre skal tjenesten sammen med skolen bidra til et positivt og støttende skolemiljø for alle.

Skolehelsesøstrene tilbyr

 • helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i gruppe
 • vaksinasjon
 • samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • miljørettede tiltak - fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • helseundersøkelser
 • tverrfaglig samarbeid, individuell plan- og ansvarsgruppe

 

 

Kontakt oss

Du kan ringe Fauske Familiesenter på tlf 75604300, eller kontakte skolehelsetjenesten ved den enkelte skole:

 • Vestmyra skole, tlf 75604600
 • Valnesfjord skole, tlf 75604170
 • Sulitjelma skole, tlf 75604500
 • Erikstad skole, tlf 75604280
 • Hauan skole, tlf 75604650
 • Finneid skole, tlf 75604134

 

Kontakt oss

Du kan ringe Fauske Familiesenter på tlf 75604300, eller kontakte skolehelsetjenesten ved den enkelte skole:

 • Vestmyra skole, tlf 75604600
 • Valnesfjord skole, tlf 75604170
 • Sulitjelma skole, tlf 75604500
 • Erikstad skole, tlf 75604280
 • Hauan skole, tlf 75604650
 • Finneid skole, tlf 75604134