Hjem»Tjenester»Barn, unge og familie»Pedagogisk-psykologisk tjeneste
PPT hovedbilde bål
Pedagogisk-psykologisk tjeneste

PPT Indre Salten

PP-tjenesten sine oppgaver er hjemlet i opplæringslovens § 5-6:

"Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta. "

 

PPT har ansvar for sakkyndighetsarbeid, kompetanseheving og organisasjonsutvikling. PPT deltar i diverse samarbeidsmøter og annet tverrfaglig arbeid.

PPT tilbyr:

•Hjelp til barn og unge med særskilte behov

•Sakkyndig vurdering

•Veiledning

•Kompetanseheving og organisasjonsutvikling i forhold til barn med spesielle behov

Henvisning til PP-tjenesten skjer i hovedsak i samråd med skole/barnehage, men foresatte kan selv ta kontakt.  

Skjema for tilmelding til pedagogisk-psykologisk tjeneste / psykisk helsetjeneste finner du her:

Under selvbetjening oppe til høyre på siden, under skjema og søknader, vil du finne skjema for rapportering av pedagogisk aktivitet i barnehager og skoler.

Kontakt oss

Sentralbordet: 756 04 530

Besøksadresse: Storgata 52, 8200 Fauske

Postadresse: Boks 166, 8201 Fauske

Kontakt oss

Sentralbordet: 756 04 530

Besøksadresse: Storgata 52, 8200 Fauske

Postadresse: Boks 166, 8201 Fauske