Hjem/Tjenester/Næringsliv

Innkjøp i Fauske kommune

Fauske kommune er en del av Samordnet innkjøp i Salten (SIIS), og er gjennom dette samarbeidet med i en rekke felles rammeavtaler.
​Kommunen ønsker å bidra til å gjøre lokalt næingsliv konkurransedyktige, og tilpasse våre anskaffelser til lokale leverandører innenfor de rammer regelverket tillater det.

Innkjøpsansvarlig i Fauske kommune:
Tom Seljeås
tom.seljeas@fauske.kommune.no
Tlf: 911 11185

Registrering av din bedrift i leverandørbasen i Ajour: http://bedrift.pssu.no

Registrer ditt firma som leverandør for offentlige anbud: http://doffin.no

Avtaleoversikt for Fauske kommune
En stor del av kommunens kjøp av varer og tjenester skjer via inngåtte rammeavtaler etter gjennomførte anbudskonkurranser.
Kjøp der det ikke allerede finnes rammeavtaler kjøres som forespørsler, og da fortrinnsvis gjennom vårt konkurranseverktøy Ajour.

 

NB! De fleste  avtalene har 1+1 år opsjonsmulighet. Som oftest benyttes denne muligheten, og da må denne perioden legges til dato når avtale utgår.
​Unntaksvis gjøres det ytterligere forlengelse av en avtale. Dette skjer som regel i tilfeller der en har blitt forisnket i arbeidet med ny konkurranse.

Oversikten under viser de viktigste innkjøpsavtaler kommunen er bundet opp i, og status for disse.

Oversikt over kommende konkurranser gjennom SIIS-samarbeidet: http://www.siis.no/anbudskonkurranser-2016/category9413.html

Tabellen er oppdatert 21.06.201

Annonsering SIIS - Under Arbeid 31.12.2014 Saltenposten/ AN  
 
Annonsebyråtjenester SIIS - Ferdig 10.03.2016 Frantz annonsebyrå AS Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Arbeidsklær, verneutstyr og skotøy SIIS - Ferdig 15.04.2018 AEO Nordland AS  
Arkitekttjenester SIIS - Ferdig 14.08.2016 Norconsult AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Asfaltering FK - Ferdig 25.06.2016 Norasfalt AS
 
Bedriftshelsetjenester SIIS - Ferdig 01.01.2015 HEMIS AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Blomster/gaver
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen
 
Brød, Baker-og konditorvarer
SIIS - Ferdig 29.06.2017 Bodø Bakeri AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Byggevarer/ Trelast
SIIS - Ferdig 11.09.2015 1: Byggmakker 2: Fauske trelast 3: E. A. Smith AS  4: Byggtorget Rognan
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Dagligvarer
SIIS - Ferdig 06.07.2017 Arne Sjule AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Dekk og dekkhotell til kjøretøy Inkl. service og omlegging
SIIS - Ferdig 29.08.2015 Dekkmann AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Lokal forhandler: Salten dekk & bilpleie
 
 
Drivstoff og bilrekvisita
SIIS - Ferdig 15.02.2015 Esso Fauske
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Drivstoff, bulk
SIIS - Ferdig 15.02.2015 Statoil Norge AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
EL-biler
SIIS - Under Arbeid   Ingen
Utredes behov
Elektrikertjenester og materiell til oppdraget
SIIS - Under Arbeid 01.07.2014 1: Bravida (EL-team) 2: Relacom 3: Elektro Bodø
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
 
 
E-læring medisin
SIIS - Ferdig 31.05.2014 Apokjeden AS
Opsjonsmulighet 1- + 1. år
 
Emballasje mat
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen  
 
Fersk og frossen fisk
SIIS - Ferdig 20.08.2017 Matgrosisten-Nord AS.
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Filter og reimer til tekniske anlegg
SIIS - Ferdig 01.08.2014 Mittet AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Formingsmateriell
SIIS - Ferdig 11.03.2017 Lekolar AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Forsikringer
FK - Ferdig 31.12.2017 KLP forsikring  
Frukt, grønt og grønsaker
SIIS - Ferdig 08.10.2017 Arne sjule AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Gass
SIIS - Ferdig 10.02.2017 Yara Praxair AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Gatelys - nye
SIIS - Ferdig 31.12.2019 Mesta AS elektro
Gjelder ikke vedlikehold av gatelys
Glassmestertjenester
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen
Ingen tilbud
Gravemaskiner over 8 t med fører
FK - Ferdig 31.12.2020 Larssen Maskin AS  
Gravemaskiner over 8 t uten fører
FK - Ferdig 15.06.2020 Åge Løkås & sønner  
Grus & pukk
SIIS - Under Arbeid  23.09.2016 Finneid grus AS Ny konkurranse gjennom SIIS påbegynt
Hotell og overnatting og reisebyråtjenester
SIIS - Under Arbeid 30.06.2016 Kan benytte avtalen til Nordland fylkeskommune  
 
 
 
Hvitevarer og brunevarer samt småelektrisk
FK - Ferdig 30.05.2018 Elektrosenteret (Expert Fauske)  
Hvitevarer proffbruker
SIIS - Under Arbeid 01.03.2016 Ingen
Tildeling trukket. Tilbud evalueres på nytt
Håndverkertjenester inn- og utvendig malerarbeid og interiør
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen avtale - Kontakt Fauske eiendom KF  
IKT Infrastruktur, accesspunkter
SIIS - Ferdig 31.08.2016 FUNN AS
 
IKT Infrastruktur, servere
SIIS - Ferdig 31.08.2016 Itet AS
 
IKT Infrastruktur, switcher
SIIS - Ferdig 31.12.2016 Atea AS
 
IKT-samleavtale Drift, utstyr, konsulent innholdsthenester
SIIS - Under Arbeid   Atea
Tildelt Atea
Klagesak
Instrumenter og tilhørende materiell
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen
Konkurranse utsatt
Juridiske tjenester - barnevern
SIIS - Ferdig 03.08.2016 Advokatfirmaet Haagensen &Bakkelund as
Opsjonsmulighet 1+1+1 år
Juridiske tjenester Kommuneadvokat
SIIS - Ferdig 23.07.2017 Angell Advokatfirma AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Jurisdisk- og merkantil bistand innkjøp
FK - Ferdig 14.06.2018 Innkjøpsservice advokatfirma AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Kjøkkenutstyr
Utløpt - kjør direkteanskaffelse   Ingen
 
Kjøp og leasing av personbiler
SIIS - Ferdig 16.09.2015 Toyota Nordvik Bodø
Opsjonsmulighet på 1+1 år
Kjøp og leasing av varebiler
SIIS - Ferdig 26.09.2015 Sulland Bodø AS
Opsjonsmulighet på 1+1 år
konsulentbistand kommuneplanens arealdel
FK - Ferdig 01.08.2017 Norconsult AS
Opsjonsmulighet på 1+1 år
Konsulentbistand Microsoft-lisenser
SIIS - Ferdig   Itet Bodø
Ikke tidsbegrenset avtale
Kontor- og datarekvisita (inkl kopipapir og konvolutter)
SIIS - Ferdig 04.02.2016 NB Engros AS
Opsjonsmulighet på 1+1 år
Kontormøbler
SIIS - Ferdig 13.08.2016 NB engros AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
kummer rør og rørdeler i støpejern, plast, kobber og messing
SIIS - Ferdig 01.02.2014 Ahlsell Norge AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Kummer, rør og rørdeler i betong
SIIS - Ferdig 01.02.2015 Bodø Betong AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Legemiddel inkl. multidose
SIIS - Ferdig 20.11.2015 Apokjeden AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Legemiddelkurs
SIIS - Ferdig 31.05.2016 Apokjeden AS
Avtale prolongert 
Leiebiler Korttidsleie
SIIS - Ferdig 03.10.2015 AVIS bilutleie
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Lekeapparater ute
SIIS - Ferdig 28.07.2017 Trigonor AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Leker og lekeapparater inne
SIIS - Ferdig 11.03.2017 Lekolar AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Levering av elektrisk kraft
SIIS - Under Arbeid 01.01.2015 SKS kraftsalg AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
 
Lys- og lysrekvisita
SIIS - Ferdig 14.08.2016 Auralight AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Maling- og malingsprodukter
SIIS - Ferdig 01.05.2018 Gunvald Johansen Fauske AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Medisin /multidoseløsninger/ legemiddel
SIIS - Ferdig 20.11.2015 Apotekkjeden/ Apotek1
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Medisinsk forbruksmateriell
SIIS - Ferdig 10.05.2016 Norengros Helseservice engros AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Medisinsk instrumenter og tilhørende tester og utstyr
SIIS - Ferdig 21.07.2016 NorEngros Helseservice Engros AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Meieriprodukter til institusjon og storkjøkken
SIIS - Under Arbeid 30.06.2014 Tine Meierier BA
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Miljøtekstiler for sykehjem og barnehager
SIIS - Ferdig 02.09.2015 Espe Produkter AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Mobiltelefoner
SIIS - Ferdig 02.06.2017 Kjedehuset AS (Telehuset)
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Mottak av alarm, mobilt vakthold og kjøp av alarmer
FK - Under Arbeid   Polarvakt  
Multifunksjonsmaskiner kopi/print
SIIS - Ferdig 31.01.2015 Lindbak AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Møbler og interiør flyktninger
FK - Under Arbeid 15.02.2016 Fagmøbler Bodø
Utlyses juni 2016
Møbler til helse- og institusjon
SIIS - Ferdig 13.08.2016 Kinnarps AS (Løwini Bodø)
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Lokal forhandler Løwini prosjekt AS. 
Norskkurs for fremmedspråklige (NAV)
SIIS - Under Arbeid   Ingen
Utlyst
Nøkler lås og sylindrer
SIIS - Under Arbeid   Ingen - kjør direkteanskaffelse  
Planleggingsoppgaver etter plan og bygningsloven - paralellavtale
SIIS - Ferdig 16.11.2017 1:Rambøll 2:Plankontoret 3:PIR       4:Tegn     5:Sweco
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Prosjektering bygg, VVS, elektro og brann
SIIS - Ferdig 13.06.2016 Cowi AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Prosjektleder- og byggeledertjenester
SIIS - Under Arbeid   Ingen - kjør direkteanskaffelse  
Rammeavtale Hydraulikk og maskinering
FK - Ferdig 01.01.2021 Acustus technics AS
 
Rekruttering av ingeniører
SIIS - Ferdig 20.04.2018 Assessit AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Rekruttering av ledere
SIIS - Ferdig 20.04.2016 De4 Search & Consulting AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Rengjøringsprodukter, tørkepapir
SIIS - Ferdig 03.03.2018 Notabene engros AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Rørleggertjenester inklusiv materiell drift bygg
SIIS - Ferdig 20.05.2018 Rørleggern Fauske AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Rådgivertjenester - uavhengig kontroll
SIIS - Ferdig 13.08.2016 Rambøll AS  
Rådgivertjenester VVA (Parallelavtale)
SIIS - Ferdig 15.01.2017 Cowi, Multikonsult, Reinertsen, Norconsult, Sweco
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
 
Sak- og arkivsystem - Fauske kommune
FK - Under Arbeid   Acos
Utsatt inntil videre
Sertifisering løfteutstyr
FK - Ferdig 01.01.2021 KIS Nord AS
 
Service- og reparasjon tekniske anlegg
FK - Under Arbeid 01.08.2014 GK Norge, LS Solland, Inneklima AS
Opsjonsmulighet 1+1 år
 
 
Service og vedlikehold av heis
SIIS - Ferdig 03.01.2017 OTIS AS (Reber Schindler t.o.m 2.1.2015)
1 + 1 år opsjonsmulighet
Service- og vedlikehold pasientutstyr
FK - Ferdig 20.12.2015 Etac AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Skole- og barnehagemøbler
SIIS - Under Arbeid 20.12.2014 1: Senab interiør  2: F&O innredning  3: Kinnarps
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
 
 
Skolemateriell
SIIS - Under Arbeid 01.10.2013 Notabene engros AS  
Slamtømming
FK - Ferdig 03.02.2020 SAR AS
 
Sløyd/ formingsmateriell
SIIS - Ferdig 05.03.2015 AV-form
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Spregningsarbeider
FK - Ferdig 31.12.2016 H&O Bernhardsen AS Ny leverandør fra 1. jan 2017
TL Fjellsprengning AS
Stemmesedler
SIIS - Ferdig 01.01.2014 Ergo Group
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Strøsand
FK - Under Arbeid   Ingen  
Sykehjemutstyr- hjelpemidler og løfteutstyr
SIIS - Under Arbeid   Ingen  
Tellerskritt til fast- og mobiltelefoni
SIIS - Ferdig 20.03.2015 Atea AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Tolketjenester
SIIS - Under Arbeid   Hero AS
Planlagt utlyst uke 26
 
Transporttjenester kran, lastebil,..
FK - Ferdig 03.06.2020 Larssen maskin AS  
Vakt og alarm/ vektertjenester 
SIIS - Under Arbeid   Polarvakt (inntil videre)  
Valgsystem
SIIS - Ferdig   ERGO Group
 
Vaskeritjenster
SIIS - Ferdig 13.07.2016 Breeze Tekstil AS  
Vedlikehold gatelys
FK - Ferdig 01.08.2016 YIT AS
 
Vedlikehold vannbehandlingsanlegg
FK - Ferdig 08.01.2017 Sterner Aquatech AS  
Veiskilt
SIIS - Ferdig 09.09.2016 Brødrene Dahl AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Veivedlikehold Sulitjelma
SIIS - Ferdig 16.06.2019 A-Moan AS
 
Verkstedavtale kjøretøy under 3,5 t
FK - Ferdig 02.04.2017 Acustus technics AS
 
Verkstedtjenester
FK - Ferdig 15.06.2018 Acustus technic AS
Opsjonsmulighet 1+1 år
Veterinærvakttjenester Fauske vaktdistrikt
FK - Ferdig 03.04.2018 Veterinær Arnhild M Laugsand Veterinær Ole Christian Huseby Veterinær Hilde Estensen Veterinær Per Gunnar Karlsen  
Vikartejenester- legevikarer
SIIS - Ferdig 01.01.2014 Vacant Helse AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Gjelder bare legevikarer
Vikartjeneste barnehage, skole, SFO og markantil
SIIS - Ferdig 25.10.2015 1: Manpower AS  2: Personalhuset  3: Jobzone
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Vikartjenester helsesektoren (ikke legevikar)
SIIS - Ferdig 29.07.2016 Konstali Helsenor AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år
Vintervedlikehold Valnesfjord
SIIS - Ferdig 31.12.2016 Maskineier Roar Løkås
 
Årskontroll av nødlys- og brannvarslingsanlegg
SIIS - Ferdig 09.09.2015 Haneseth AS
Opsjonsmulighet 1 + 1 år

 

Tips en venn Skriv ut