Hjem»Tjenester»Vann, vei og avløp

Vakttelefon for vei, vann og avløp

Akutt hjelp angående vei, vann og avløp utenfor alminnelig arbeidstid (14:30 – 07:00) kan rettes mot enhetens vakttelefon 416 64 876. Mellom kl. 07:00 og 14:30 kan henvendelser rettes mot  kommunens servicetorg på tlf. 756 04000

 

Vann og avløpsgebyr

27. april 2016

Informasjon gjeldende for abonnenter som innstalerer vannmåler

Gravemelding

20. januar 2016

Alt arbeid som skal foregå under bakken skal gravemeldes. For å innhente gravetillatelse må dette gjøres hos kommunens servicetorg i Torgata 21 adm.bygget. Servicetorget er behjelpelig med å sende gravemeldingen videre til alle aktører som har ledningsnett under bakken.

Enhet Vei, Vann og Avløp

19. januar 2016

Enhet VVA har 17 stillinger og er stasjonert i Sjøgata 54 v/brannstasjonen.

Enheten er organisert som følger:

Henvendelser vedrørende vann, avløp og slamgebyr: Margareth Mathisen tlf: 756 04011 e-postadr: margareth.mathisen@fauske.kommune.no

Henvendelser til kommunens vei, vann og avløpslager: Bjørn Einar Eide tlf: 979 68803 e-postadr: bjorn-einar.eide@fauske.kommune.no

Finneid kai - se egen link på hjemmesiden.

For mer utfyllende informasjon vises det til egne områdeknapper.