Hjem/Tjenester/Kultur og idrett

Kultur utklipp langt bilde.jpg

Velkommen til kultur og idrett. På denne siden finner du nyheter fra oss. I menyen til venstre kan du finne informasjon. Vi hjelper deg, dersom du ikke finner det du trenger. Tlf. 75 60 40 00.

 

kulturpris 2017 til Finneid IL1

Kulturprisen til 100-åringen Finneid IL

19. oktober 2017

Gratulerer til Finneid IL med kulturprisen. Med prisen følger en sjekk på kr. 15.000. Leder i Oppvekst- og kulturuvalget, Nils Christian Steinbakk, delte ut prisen.

Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2017

Kjenner du noen som fortjener

11. september 2017

Nordland fylkeskommune inviterer alle kulturinteresserte, kommuner, kulturorganisasjoner- og institusjoner og kulturaktører til å komme med forslag til kandidat(er) til Nordland fylkeskommunes kulturpris for 2017.

Momskompensasjon til frivillige organisasjoner

Frist 1. september for å søke midler

27. juli 2017

Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slilke såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt.  Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotter- og stiftelsestilsynet blir avvist.