Hjem/Tjenester/Kultur og idrett/Bibliotek
196A7456_460x307
Bibliotek

"Skal ta vare på, og formidle informasjon, kunnskap og opplevelse."

Fauske biblioktek:

- skal være et moderne brukerorientert bibliotek,

  som gjennom kvalitet på tjenestene skal sikre fornøyde brukere.

- skal gi et kvalitetssikret tilbud til barn og unge.

- skal jobbe med arenautvikling,  og løpende vurdere nye tiltak.

- skal drive målrettet arbeid med arenautvikling.

- skal løpende vurdere eksisterende og nye tiltak.

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no

 

Kontakt oss

Adresse: Fauske bibliotek
                Torgata 21
                8201 Fauske
Telefon: 75 60 40 50
Epost: bibliotek@fauske.kommune.no