Hjem»Tjenester»Kultur og idrett»Fauske bibliotek

Velkommen til Fauske bibliotek 

Fauske bibliotek skal ta vare på og formidle informasjon, kunnskap og opplevelse. Målene for 2016 er:

Fauske bibliotek skal:

- være et moderne brukerorientert bibliotek. Vi skal gjennom kvalitet på våre tjenester sikre fornøyde brukere.

- gi et kvalitetssikret tilbud til barn og unge.

. gi et kvalitetssikret tilbud til alle brukerne

- være en arena som løpende vurderer eksisterende og nye tiltak

- drive målrettet arbeid med arenautvikling

(Planen i sin helhet med tiltak vil bli lagt ut under våre tjenester)