Hjem»Tjenester»Kultur og idrett»Bibliotek
Kulturknuten i Fauske bibliotek
Bibliotek

Skal ta vare på og formidle informasjon, kunnskap og opplevelse.

Målene for 2016 sier at biblioteket skal:

 

- være et moderne brukerorientert bibliotek. Vi skal gjennom kvalitet på våre tjenester sikre fornøyde brukere.

- gi et kvalitetssikret tilbud spesielt til barn og unge, og til alle våre øvrige brukere

- være en arena som løpende vurderer eksisterende og nye tiltak, og på denne måte utvikler biblioteket som arena