Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/TIMS-Fauske
TIMS-Fauske
TIMS-Fauske

Tidlig Intervensjon - Målrettet Samhandling

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for tidlig innsats omkring barn. Det er besluttet at samhandlingsmodellen skal gjelde for alle barn - uavhengig av barnets alder eller utfordring. Hensikten med TIMS-modellen er å oppdage tidligere, forebygge, og evt. sette i verk tiltak. TIMS - Fauske er et samlebegrep for ulike elementer som sammen skal bidra til at barn får riktig hjelp så tidlig som mulig.

 

Modellen er et resultat av regjeringens satsing på barn fra 0-6 år av psykisk syke og rusmisbrukende foreldre i tidsrommet 2007-2014. Hensikten med prosjektet var å finne gode modeller for helhetlig og systematisk oppfølging av barn i denne gruppen. I Fauske Kommune er modellen videreutviklet for å kunne benyttes i arbeid utover denne målgruppen.

 

Kontakt oss

Du kan ringe Fauske Familiesenter på tlf 75604300, eller kontakte skolehelsetjenesten ved den enkelte skole:

 • Vestmyra skole, tlf 75604600
 • Valnesfjord skole, tlf 75604170
 • Sulitjelma skole, tlf 75604500
 • Erikstad skole, tlf 75604280
 • Hauan skole, tlf 75604650
 • Finneid skole, tlf 75604134

 

Kontakt oss

Du kan ringe Fauske Familiesenter på tlf 75604300, eller kontakte skolehelsetjenesten ved den enkelte skole:

 • Vestmyra skole, tlf 75604600
 • Valnesfjord skole, tlf 75604170
 • Sulitjelma skole, tlf 75604500
 • Erikstad skole, tlf 75604280
 • Hauan skole, tlf 75604650
 • Finneid skole, tlf 75604134