Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Flyktningtjenesten
Hender
Flyktningtjenesten

Velkommen til oss

Målsetting for tjenesten (vil du lese mer, se under "Hvem er vi?")

  • Koordinere kommunens arbeid med bosetting av flyktninger.
  • Arbeide for integrering og likestilling.
  • Gi hjelp og veiledning til den enkelte flyktning slik at hun/han
    raskest mulig blir selvhjulpen og en aktiv deltaker i lokalsamfunnet.

Kontakt oss

Fauske Flyktningekontor
Postboks 93
8201 Fauske
Besøksadresse: Telegrafveien 4

Åpningstider
Mandag: Kl. 12:00 - 15:00
Tirsdag: Kl. 12:00 - 15:00
Onsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Torsdag: Kl. 09:00 - 11:30
Fredag: Kl. 09:00 - 15:00

(Lunch: Kl. 11:30 - 12:00)

 

Aktuelt

Hender

Velkommen til oss

Kontakt oss

Fauske Flyktningekontor
Postboks 93
8201 Fauske
Besøksadresse: Telegrafveien 4

Åpningstider
Mandag: Kl. 12:00 - 15:00
Tirsdag: Kl. 12:00 - 15:00
Onsdag: Kl. 09:00 - 15:00
Torsdag: Kl. 09:00 - 11:30
Fredag: Kl. 09:00 - 15:00

(Lunch: Kl. 11:30 - 12:00)