Hjem»Tjenester»Politikk og innsyn»Info til folkevalgte

Informasjon til folkevalgte

18. mai 2009

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som folkevalgt:

Informasjon om KS Folkevalgtprogram 2015 - 2019 - Her kan du finne fagstoff av interesse for folkevalgte både nye og gjenvalgte.

Godtgjørelsesskjema 2016 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2015 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2014 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2013 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 
 

Godtgjørelsesskjema 2012 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.Diverse reglement: 
- Reglement for kommunestyre og formannskap - Vedtatt i kommunestyre 11.02.2016
- Godtgjørelsesreglement for kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune - Vedtatt i kommunestyre 11.02.2016

Vedlegg for 2011 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2012 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2013 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2014 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2015 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2016 § 3.2 - 3.6
- Reglement for folkevalgtes innsynsrett - Vedtatt i kommunestyre 06.04.2006