Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Skole/Aktuelt
Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljlø

04. september 2017

På disse nettsidene finner du som elev eller foreldre god informasjon om regelverket som omhandler skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing.

Dersom du selv ikke har det bra på skolen, eller du vet om noen andre som ikke har det bra, så er første steget for å få hjelp å varsle kontaktlærer ved skolen, eventuelt skolens ledelse.

foreldre hver dag

Foreldrehverdag.no

31. januar 2017
og hvem ser johanne

"...og hvem ser Johanne?" (Alkoholmisbruk hos foreldre)

28. desember 2016

Johanne er 10 år, og vi får se hvordan hverdagen hennes er når mamma fester.
Filmen er rettet mot ansatte i skolen, men også alle voksne som har ansvar for barn. På vfb.no/johanne finner du refleksjonsspørsmål som du kan svare på etter å ha sett filmen. Du kan også bestille foredrag fra Voksne for Barn om barn som er pårørende. Kilde: Voksne for barn

nullmobbing

Null mobbing

03. oktober 2016

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.