http://www.nrk.no/nordland/--jeg-er-blitt-ei-bedre-mamma-etter-foreldrekurset-1.12428972

- Jeg er blitt ei bedre mamma etter foreldrekurset

På Fauske arrangerer de kurs for alle foreldre med minoritetsbakgrunn. – Før var jeg redd barnevernet i Norge. Nå skjønner jeg at de som jobber i kommunen bare vil hjelpe, sier Nadia Alriyashi fra Syria.

Det er flere barn med minoritetsbakgrunn enn etnisk norske barn som må plasseres i fosterhjem her i landet. Derfor er denne gruppa svært viktig for Fauske kommune å nå fram til.

Snudde opp ned på livet

Nadia Alriyashi fra Syria har selv gått på to foreldrekurs. Nå brukes firebarnsmora som veileder for nye familier som kommer til Fauske.

Nadia Alriyashi

Nadia Alriyashi

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Jeg har lært så mye. Kurset har snudd opp ned på livet mitt. Jeg er blitt en god mamma for barna mine. Og forstår norsk kultur mye bedre. Jeg er rett og slett blitt en bedre person, sier Alriyashi.

For mange flyktninger og asylsøkere er det vanskelig å leve i skjæringspunktet mellom to kulturer. I hjemlandet er det ikke vanlig at offentlige myndigheter griper inn i familien, og mange av dem som kommer hit er redd barnevernet.

artikkelen fortsetter under bildet

Foreldrekurs Fauske

To av foreleserne på foreldrekurset har selv minoritetsbakgrunn og har hatt stort utbytte av å gå på kurset.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Fjerner redselen for barnevernet

På foreldrekurset, som går over mange uker, fokuserer de på det positive i begge kulturene og forsøker å fjerne redselen.

– Jeg har vært veldig redd for at barnevernet skulle komme å ta barna mine. Jeg har lurt på om jeg er en god mamma eller ikke. Nå føler jeg meg mye tryggere.

Som Norge for 100 år siden

Bente Lund Eriksen, helsesøster Fauske

Bente Lund Eriksen, helsesøster Fauske

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Helsesøster Bente Lund Eriksen leder kursene Hun legger stor vekt på at de må forstå den norske kulturen, og se at det er forskjeller i synet på barneoppdragelse.

 

– I mange av landene disse foreldrene kommer fra oppdrar de barn sånn som vi gjorde i Norge for hundre år siden.

Unngår omsorgsovertakelse

Hun får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne

– De føler at de er blitt tryggere og tør å stå mer i foreldrerollen enn de gjorde før kurset.

Tror du at slike kurs kan gjøre at barnevernet i neste omgang slipper å gripe inn?

– Ja, jeg tror vi kan forhindre at barnevernet må gripe inn i enkelte familier etter et sånt kurs. Fordi man får en felles forståelse, sier Lund Eriksen.

artikkelen fortsetter under bildet

Foreldrekurs Fauske

LÆRER OM NORSK KULTUR: Foreldrene som går på kurs på Fauske lærer blant annet om kulturforskjeller.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Se til Fauske

Det var etter en periode med flere tunge barnevernssaker at Fauske kommune bestemte seg for å satse mer på forebygging.

Pål Christian Bergstrøm

Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat

Foto: NRK

Foreldrekursene er en del av denne systematiske satsinga, der det brukes mye ressurser på å veilede foreldre og sette inn tiltak tidlig. Bufetat mener flere kommuner må gjøre som Fauske.

– Etter at den nye barnevernloven kom i fjor er kommunene lovpålagt å drive med forebygging. Fauske var tidlig ute og skjønte dette. De var raskt ute og sikra seg kompetanse og de bruker virkningsfulle metoder for å snu negativ utvikling, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.