Orientering til klager

Ilagt kontrollavgift må ifølge forskriften betales innen fristen på 3 uker dersom man vil unngå automatisk inndrivning som et alminnelig pengekrav. Betalinsfristen er fastsatt til 3 uker fra ileggelsen. Innbetalingskortet må ikke sendes inn sammen med klagen. Klagefristen er fastsatt il 3 uker, klagen skal fremsettes skriftlig.

Klageskjema PDF document ODT document , dette må skrives ut og sendes til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske eller leveres til parkeringskontoret.

Det er også mulig å klage elektronisk det gjør du her: