Hvem er vi?

Vi er et  tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjelpepleier, en trivelig og engasjert gjeng som er klar for å bidra deg i din hverdag. Vi har også et tett samarbeid med hjemmesykepleien, som er en stor bidragsyter for å få gjennomført tjenesten.