Reguleringsplanarkiv - GISLINE WebPlan

Planarkivet til Fauske kommune finnes HER. Dette viser en samlet oversikt over reguleringsplanene til kommunen.

I tillegg kan karttjenestene kommunen benytter seg av, brukes for å hente ut informasjon via kartløsningene Kommunekart og Webinnsyn.

Kommunekart

Gjennom Kommunekart tilbys grunnkart, flyfoto, hybrid og 3D-kart. Det er muligheter for utskrift, målinger og påtegninger, i tillegg til visning av eiendom og reguleringsplaner. Du kan gjennom www.kommunekart.com  se arealplanen og andre reguleringsplaner i kommunen. Skriv inn adresse øverst, eller bruk kartet. Ved å klikke på eiendommen eller adressen, kan du velge kartlag på høyre side i menyen. 
 
Kommunekart er også tilgjengelig som app.
Last ned gratis fra App Store eller Google Play
Kommunekart Google Play
Google Play
Kommunekart App Store
App Store

Saltenkom

Saltenkom er en informasjonsportal for kommunene i Salten. Her finnes informasjon om byggeprosesser, planarbeid og oppmåling. 

Saltenkom kan du besøke HER.

 

Melding om oppstart, høring og melding om vedtak av reguleringsplaner

Dersom du ønsker å finne reguleringsplaner som er meldt oppstart, lagt ut til høring, eller fattet vedtak på se på denne side: Kunngjøringer og høringer