Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trenger du, eller ønsker du å bli støttekontakt?

 

 

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en person som hjelper en annen person gjennom sosialt samvær og ulike aktiviteter. Formålet er å hjelpe personen til å bli mer trygg på seg selv, bli bedre i stand til å omgås andre mennesker og kunne takle ulike livssituasjoner. Støttekontaktordningen skal bidra til å gi vedkommende en mer meningsfull fritid.

Kommunen er pålagt å ha en støttekontaktordning for de som er i behov av dette. Ordningen skal være fleksibel og tilrettelegges den enkeltes ønsker og behov. En støttekontakt skal fungere som "personlig assistent", det vil si at tjenesten skal være preget av høy brukermedvirkning og brukerstyring.

Kan du tenkte deg å bli støttekontakt for noen?

Våre brukere har et vidt spenn av behov og interesser.

De har det til felles at de ønsker en mer aktiv fritid, men trenger hjelp for å få det til. Behovene er like forskjellige som brukerne, kanskje noen trenger hjelp til å bli mer sosialt aktive, mens andre trenger assistanse til fritidsaktiviteter.

Privat avlastning omhandler som regel barn og unge som bor hjemme. Avlastning kan foregå både på time- og døgnbasis, enten med base hjemme hos deg eller hos bruker. 

Du og den/de personen(e) du skal være støttekontakt for, planlegger sammen hva timene skal brukes til. Støttekontakter får en månedlig utgiftsdekning på inntil kr 250,- som skal dekke støttekontaktens utgifter til cafe, badeland, kino m.m.

Hovedoppgavene til en støttekontakt er

  • Å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid
  • Gi personlig råd og hjelp

Støttekontakten kan altså fungere som er personlig rådgiver i forhold til daglig­livets gjøremål, som for eksempel gi råd om mindre innkjøp og fornuftig bruk av penger. Det er ikke forutsatt at støttekontakten skal ha mer omfattende opplæringsoppgaver.

  • Det er brukerens ønsker som skal være førende for hvordan ordningen benyttes. 

Støttekontakten skal være med på de aktiviteter som brukeren foreslår, eller fungere som motivator for å få brukeren til å komme seg ut.

 

Hvem kan få støttekontakt?

Støttekontaktordningen er et tilbud for deg som må ha individuell bistand for å delta i fritidsaktiviteter. Det kan være bistand til og fra, eller under aktiviteten. 

Du som trenger hjelp, kan være barn, ungdom, voksen eller eldre. 

Slik søker du

Om du trenger støttekontakt?

Send e-post til: tildelingskontoret@fauske.kommune.no som lager vedtak for miljø og aktivitetsavdelingen, miljø og habiliteringstjenesten og rus og psykisk helsetjeneste.

For barnevernstjenesten, tar du direkte kontakt med barnevernstjenesten i Fauske 75 60 42 00 eller send e-post; barnevernet@fauske.kommune.no

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker
IMG-9206

Kontakt

Ønsker du å bli støttekontakt? send mail:

therese.eriksen@fauske.kommune.no (Miljø og habiliteringstjenesten)

marit.solvang@fauske.kommune.no (Rus og psykisk helsetjeneste)

margrete.djupvik@fauske.kommune.no (Miljø og aktivitetsavdelingen)

Renate.Stene@fauske.kommune.no (Barnevernstjenesten)

 

Sist oppdatert 25. mai 2022