Hva kan kreftsykepleietjenesten gjøre for deg og dine pårørende?

  • Møte deg for samtale i ditt eget hjem, på telefonen eller på kreftsykepleiers kontor.
  • Bidra med støtte, informasjon, råd og veiledning i forhold til ulike plager som kan oppstå i forbindelse med sykdom og behandling.
  • Formidle kontakt med andre faggrupper, og være kontaktperson mellom sykehus, fastlege og hjemmesykepleie.
  • Informere om kurs, rehabiliteringstilbud, Kreftforeningen, pasientgrupper etc.

Hvem

Kreftsykepleiertjenesten er satt sammen av fagpersoner som er spesielt interessert i å jobbe med mennesker som har/ har hatt kreft og deres pårørende. Tjenesten består av; kreftsykepleier, sykepleier og helsefagarbeidere med videreutdanning innen kreft og omsorg.

Slik søker du:

Skjema for søknad finner du HER
Pasient og eller pårørende henvises til å ta kontakt via tildelings kontoret.

Telefon til Tildelingskontoret 75604100
Åpningstider Vi tar etter avtale, mot besøkende mandag, torsdag og fredag mellom 10.00 og 14.00
                     Vi besvarer telefon i samme tidsrom; mandag, torsdag og fredag mellom 10.00 og 14.00.

Hva må du betale?

Tilbudet er gratis.