Etter nøye vurdering har fylkesmannen innført båndtvang i deler av Nordland med virkning fra 19. mars. Forskriften gjelder inntil ordinære regler om båndtvang trer i kraft 1. april. Denne kan leses HERHer står det nærmere beskrevet hvilke områder den ekstraordinære båndtvangen gjelder for.

Formålet med påbudet er dyrevelferd. Hensikten er å beskytte drektige simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode som følge av vanskelig beiteforhold og store snømengder.

Kart over områdene hvor det er innført båndtvang finnes på Fylkesmannen i Nordlands hjemmeside HER.