Torgleie pr. sesong: kr. 4.950,-  
Strøm pr. sesong: kr. 1.700,-      

Torgplass pr. døgn: kr. 310,-     

Torghandlere som benytter torgplass fast 2 ganger eller mer pr. uke betaler pr. gang: kr. 300,-  

Leie av komm. areal (ikke torgareal) til begrenset anlegg og lagringsperiode: Pr. m2 pr. måned kr. 26,-  

Flytebrygge - leie m/strøm: pr. døgn kr. 175,-

Flytebrygge - leie u/strøm: pr. døgn kr. 160,-

Kaileie uten strøm pr. døgn kr. 235,-

Kaileie med strøm pr. døgn kr. 320,-

Overtredelsesgepyr kr. 660,-

Årsleie hjemmehavn båter under 30 fot: pr. år kr. 6.700,-
Bruk av vann og strøm betales i tillegg.

Årsleie hjemmehavn båter 30 - 50 fot: pr år kr. 8.250,-
Bruk av vann og strøm betales i tillegg.