Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelsa i Fauske

Folkehelsearbeid er en lovpålagt oppgave for kommunene etter folkehelseloven, og er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, eller beskytter mot helsetrusler. Arbeid for å utjevne sosial ulikhet i helse er en sentral del av folkehelsearbeidet.

Det kreves kunnskap, kompetanse og handling i alle kommunale sektorer for å skape gode oppvekst- og levekår, og for å utvikle det samfunnet vi ønsker oss. Helse skapes kort og godt der vi bor og lever. 

 

Kontaktinformasjon:

Kommunedirektør Ellen Beate Lundberg
Telefon 915 99 302
E-post ellen.beate.lundberg@fauske.kommune.no

Det gode liv i Fauske