I følge opplæringsloven § 6-1 defineres same som: En person som kan skrivast inn i samemanntallet (sametingets valgmanntall) (Jf. Sameloven §2-6) og barn av dei som kan skrivast inn»

Kriterier for å kunne skrives inn i sametingets valgmanntall og dermed kvalifisere til samisk undervisning (hentet fra Statsforvalteren i Nordland):

Subjektivt vilkår

  • «oppfatter seg selv som samisk»

Ett av tre alternative objektive vilkår

  1. «har samisk hjemmespråk», eller

  2. «har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk», eller

  3. «er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall»

Tibud om opplæring i samisk vil også avhenge av hvor mange som ønsker denne opplæringen. Opplæringen skjer ved stedlig undervisning eller ved fjernundervisning.

For spørsmål om opplæring i samisk kontakt:

Rektor ved egen skole eller skolefaglig rådgiver i Fauske kommune.

Gjeldende frister

1.mars
Innen 1.mars skal alle kommuner og friskoler ha informert foresatte og elever via rektor om retten til samiskopplæring, og foresatte gir beskjed til skolen om de ønsker samiskopplæring for sine barn.

1.april

Kommunen/friskolen har frist 1.april årlig til å sende en samlet prognose for timetall til samiskopplæring via elektronisk prognoseskjema til Statsforvalteren.

1.mai
Innen 1.mai vil Statsforvalteren gi tilbakemelding til kommuner og friskoler om timetall.

Kommuner og friskoler tar samiskopplæring inn i timeplanleggingen slik at all samiskundervisning starter ved skolestart, også fjernundervisning som gis av en tilbyder i annen kommune.

Når gis det tilbud om samisk undervisning?

Når minst ti elever i en kommune utenfor samisk distrikt ønsker opplæring i og på samisk, skal de få slik opplæring, jf. opplæringsloven § 6-2 andre ledd. Regelen gjelder til sammen ti elever på alle klassetrinnene i hele kommunen. Kommunen kan avgjøre at elevene skal få tilbud på en av skolene i kommunen, jf. opplæringsloven § 6-2 tredje ledd. Når det settes i gang et opplæringstilbud etter regelen, skal tilbudet holdes oppe så lenge tilbudet omfatter minst seks elever totalt i kommunen, jf. § 6-2 andre ledd.