Alle bygninger og installasjoner som ikke utelukkende brukes til boligformål, skal ha vannmåler i Fauske kommune. I boliger kan man velge å betale avgifter etter areal, eller målt forbruk.

Hvordan foregår dette?

  • Abonnenten tar kontakt med kvalifisert rørlegger bedrift/foretak.
  • Rørlegger henter vannmåler på kommunens verksted.
  • Utgifter for installasjonen eller evt. flytting/bytting/fjerning av måleren betales av abonnenten.
  • Måleren er kommunens eiendom, og abonnenten betaler en årlig leie for denne.

Vannmåleren skal stå frostfritt, og den skal være lett tilgjengelig for service og vedlikehold.

Eventuelle skader som påføres måleren, samt målere som blir borte, må betales av abonnenten.

Vannmåleren avleses en gang i året. I desember sendes ut et avlesningskort/sms og abonnenten leser selv av måleren og melder dette til kommunen innen fristen. Unnlater abonnenten å foreta avlesning, stipuleres årsgebyret.  Kommunen kan eventuelt selv foreta avlesning og kostnaden blir belastet abonnenten.

Det er politisk bestemt at de kommunale avgiftene skal betales minimum to ganger i året, som er i mars og september.

For abonnenter som installerer vannmåler, blir beregninger på målt forbruk gjeldende fra den dagen vannmåler blir installert.  Evt. innbetalt beløp, beregnet etter areal, blir motregnet ved neste fakturering.

Det betales stipulert forbruk per termin, og avregning skjer ved første hoved-termin året etter.