Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

7. november la kommunedirektør frem forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handslingsplan 2024-2027. 

Forslag til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 kan leses i sin helhet i Framsikt.

Budsjett behandles først i formannskapet 28. november og vedtas med eventuelle endringer av kommunestyret 14. desember. 

Frem til 11. desember kl. 12 er det mulig å stille spørsmål på mail til budsjett@fauske.kommune.no

Les mer og se videoer i saken “Budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024-2027 er lagt frem”

Formannskapets innstilling til kommunestyret - Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2024 og økonomi- og handlingsplan 2024 – 2027 legges ut til offentlig ettersyn på innbyggertorget i administrasjonsbygget og på kommunens hjemmeside fra onsdag 29. november 2023 fram til kommunestyrets behandling 14. desember 2023.

Formannskapets innstilling

Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Har du skriftlige spørsmål til budsjettforslaget, skriv og send til budsjett@fauske.kommune.no

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret - Offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 legges ut til offentlig ettersyn på Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 30. november 2022 fram til kommunestyrets behandling 15. desember 2022.

Formannskapets innstilling

 

Budsjettdokument - kommunedirektørens forslag

Årsbudsjett 2023 - Økonomiplan 2023-2026
Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2023
Vedlegg 1B - Notat til budsjettregulativ 2023
Vedlegg 1C - Momentum Budsjettnotat - Fauske kommune
Vedlegg 1D - Prisliste - Iris Salten
Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak

 

Budsjett 2023 - Spørsmål og svar

Spørsmål og svar pr. 21.11.22

Spørsmål og svar pr. 07.12.22

Spørsmål og svar pr. 13.12.22

 

Uttalelser til budsjettet

Budsjettuttalelse fra samarbeidsutvalget ved Erikstad barnehage

Budsjettuttalelse fra Norsk sykepleierforbud

Budsjettuttalelse fra Fagforbundet

Budsjettuttalelse fra Utdanningsforbundet Fauske

Vedtak fra Partssammensatt utvalg

Budsjettuttalelse for 2023 fra vernombuder

Budsjett 2023 - Uttalelse fra Samarbeidsutvalget for Vestmyra og Hauan barnehage

Vedtak fra Eldrerådet

Vedtak fra Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse
Notat - Befaring i Fauske sentrum 15. februar 2022 - FUN

Høringsuttalelse budsjett 2023 fra Sulitjelma nærmiljøutvalg

Budsjettuttalelse 2023 fra Kommunalt foreldreutvalg Fauske

Vedtak fra ungdomsrådet

 

Kommunedirektørens budsjettframlegg

I presentasjonen møter du kommunedirektør Ellen Beate Lundberg, Helge Akerhaugen (innleid hjelp i budsjettprosessen) og rådgiver i kommunedirektørens stab Ingrid Steen Navjord.

Opptak av presentasjonen (varighet ca. 40 minutter)

Vil du vite mer om kommunaløkonomisk bærekraft (KØB)? (varighet video ca. 4 minutter)

Vil du vite mer om gjeld og renter? (varighet video ca. 4 minutter)

Vil du vite mer om tiltaksplanen i ROBEK? (varighet video ca. 9 minutter)

Vil du vite mer om omstillingen? (varighet video ca. 9 minutter)

Redegjørelse om renteavtaler

Vil du vite mer om budsjett helse og omsorg? (varighet video ca. 3,5 minutter)

Vil du vite mer om budsjett oppvekst og opplæring? (varighet ca. 3,5 minutter) 

Opptak av åpent teamsmøte med kommunedirektør 16.11.22 (varighet ca. 1 time og 20 minutter)
Vi beklager at starten av opptaket ble borte grunnet tekniske problemer.
I teamsmøtet møter du kommunedirektør Ellen Beate Lundberg, Helge Akerhaugen (innleid hjelp i budsjettprosessen) og rådgiver i kommunedirektørens stab Ingrid Steen Navjord.

 

 

Tirsdag 8. november 2022 presenterer kommunedirektør Ellen Beate Lundberg sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Budsjettforslaget skal politisk behandles i formannskapet 29. november og i kommunestyret 14.-15. desember.

Plan for kommunedirektørens framlegg av budsjett og økonomiplan er slik:

 • Presentasjonen holdes i kommunestyresalen 8. november kl 14.00
 • Det tas opptak av presentasjonen som legges ut på kommunens hjemmeside i etterkant
 • Det blir anledning til å stille spørsmål til kommunedirektøren etter framlegget
 • Budsjettdokumentene gjøres tilgjengelig i møteportalen for folkevalgte og på kommunens hjemmeside samme dag

 

 • Relevante forhold som påvirker budsjettet, vil bli presentert i egne korte videoersnutter med informasjon om hvordan det slår ut i Fauske kommune, herunder f.eks renter. Disse vil gjøres tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

 • Onsdag 16. november kl 14.30 – 16.00 er det lagt opp til at alle som vil kan koble seg opp i Teamsmøte. Lenke kommer opp på hjemmesida før møtet
  • Her kan det stilles spørsmål til budsjettforslaget i åpent møte til kommunedirektøren, fordi noen har kanskje spørsmål i etterkant og ikke under selve budsjettframlegget 8. november.

Har du skriftlige spørsmål til budsjettforslaget, skriv og send til budsjett@fauske.kommune.no

Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025


Har du spørsmål til budsjettet, ta kontakt på budsjett@fauske.kommune.no

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret - offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonsbygget, Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 24. november 2021 fram til kommunestyrets behandling 10. desember 2021.

Formannskapets innstilling

Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiets forslag i formannskapsmøtet 23. november 2021

Arbeiderpartiets forslag i formannskapsmøtet 23. november 2021

 


Budsjettdokument - kommunedirektørens forslag

Årsbudsjett 2022 - Økonomiplan 2022-2025
Vedlegg 1 - Betalingsregulativ 2022
Vedlegg 1B - Kommentarer til budsjettregulativ 2022
Vedlegg 2 - Innarbeidede driftstiltak
Vedlegg 3 - IKKE innarbeidede driftstiltak
Vedlegg 4 - Interkommunalt samarbeid
Vedlegg 5 - Fauske kirkelige fellesråd - Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune
Vedlegg 6 - Fauna KF - Budsjettinnspill for 2022 til Fauske kommune
Vedlegg 7 - Salten Regionråd - Tilskudd kommunale andeler til for 2022
Vedlegg 8 - Salten Brann - Årsbudsjett 2022 og økonomiplan for 2022 til 2025
Vedlegg 9 - KOSTRA-analyse

Her er link til oppdatert versjon av budsjettframlegg
Plansjer fra kommunedirektørens budsjettframlegg - budsjett 2022

 

Budsjett 2022 - Spørsmål og svar

Spørsmål og svar pr 18.11.2021

Spørsmål og svar pr. 06.12.2021

Spørsmål og svar pr. 09.12.2021

 

Uttalelser til budsjettet:

Uttalelse fra Utdanningsforbundet
Uttalelse fra klubbene ved Vestmyra skole
Uttalelse fra klubb UDF Finneid skole og SFO
Uttalelse fra Norsk Sykepleierforbund
Uttalelse fra Vernetjenesten
Vedtak i Partssammensatt utvalg
Budsjettuttalelse for 2022 fra Fagforbundet
Budsjettuttalelse fra Vestmyra barnehages samarbeidsutvalg
Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag 2022
Budsjettuttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole
Uttalelse fra SU Sulitjelma skole
Innspill til budsjett fra rektor Sulitjelma skole og styrer Sulitjelma barnehage
Budsjettuttalelse fra Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse
Budsjettuttalelse fra kommunalt foreldrearbeidsutvalg
Innspill budsjett 2022 fra Samarbeidsutvalget Valnesfjord barnehage
Uttalelse fra Allmennlegeutvalget angående budsjettforslaget
Uttalelse til budsjett fra FO Fauske
Budsjettuttalelse fra eldrerådet

 

Link til Teams-møte tirsdag 16.11.2021 kl. 15.00 - 16.00

 

Kommunedirektøren legger fram sitt budsjettforslag den 9. november.

I tilknytning til kommunedirektørens budsjettforslag utarbeides det også en presentasjon av det mest vesentlige i budsjettforslaget. I år vil budsjettpresentasjonen bli gjort digitalt. Dette ivaretar ikke bare meroffentlighet på en god måte, men i tillegg forebygger vi og ivaretar smittevernhensyn på en god måte.

Informasjon om fremleggelsen av budsjettforslag 2022:

 • Budsjettforslag for 2022 legges frem av kommunedirektøren tirsdag 9.11.2021 ved arbeidstidens slutt. Budsjettet legges da tilgjengelig i møteportalen for folkevalgte og på Fauske kommunes hjemmeside.
 • Onsdag 10.11.2021 kl. 13 legges videopresentasjon av budsjettforslaget ut på kommunens hjemmeside. NB oppdatert versjon kommer fredag 12.11.2021. 
 • Onsdag 10.11.2021 blir det også Teamsmøter med mulighet til å stille spørsmål til kommunedirektøren om budsjettforslaget/fremlegget for folkevalgte, media og befolkningen for øvrig. Tidspunkt for Teams møter er kl. 15.30-16.00 og teamsmøte kl. 19.30-20.30. På Teamsmøtene vil kommunedirektørens ledergruppe og ordfører delta. Det vil bli tatt opptak av møtene, og spørsmål kan også sendes inn skriftlig både før og etter møtet.

Veien fram til vedtatt årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

Budsjettdokument - kommunedirektørens forslag

Årsbudsjett 2021 - Økonomiplan 2021-2024
Betalingsregulativ 2021
Momentum budsjettnotat 2021
Renovasjonsgebyr 2021

Formannskapets innstilling til kommunestyret - offentlig ettersyn

Formannskapets innstilling til budsjett 2021 og økonomiplan 2021 – 2024 legges ut til offentlig ettersyn på Servicetorget på administrasjonsbygget, Fauske bibliotek og på kommunens hjemmeside fra onsdag 25. november 2020 fram til kommunestyrets behandling 11. desember 2020.

​Formannskapets innstilling

Budsjettforslag fra de politiske partier

Budsjettforslag fra FRP, H, KRF og SP

Budsjettforslag fra AP

Supplerende informasjon

Politisk virksomhet .xlsx

Godtgjørelse folkevalgte 14-20.xlsx

Svar på henvendelse ang. administrasjonskost.docx PDF document ODT document

Fordeling av budsjett per område.docx PDF document ODT document

Utvikling adm utgifter 2016 2024.xlsx

Formuesskatt Fauske kommune.docx PDF document ODT document

Spørsmål om endring av antall medlemmer i formannskapet i løpet av valgperioden

Høringsuttalelser

Uttalelse fra FAU ved Sulitjelma skole
Uttalelse fra FAU ved Valnesfjord skole
Uttalelse fra Kommunalt foreldreutvalg (KFUF)
Vedtak fra partssammensatt utvalg 24.11.20
​Budsjettkommentar 2021 fra Norsk Sykepleierforbund Fauske
Budsjettuttalelse for 2021 fra Fagforbundet Fauske
​Budsjett 2021 - Uttalelse fra Vestmyra barnehages Samarbeidsutvalg
Budsjettuttalelse 2021 Utdanningsforbundet Fauske
Uttalelse fra Eldrerådet vedrørende kommunedirektørens forslag til budsjett 2021
Uttalelse fra Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage angående budsjettforslag 2021
​Creo - Budsjettuttalelse 2021
Budsjettuttalelse fra kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelser
​Budsjett 2021 - Nasjonalforeningens demensforening protesterer mot nedlegging av sykehjemsplasser
​Uttalelse fra Fauske idrettsråd
​Basseng i Sulitjelma - Kommentar til budsjettforslag 2021
Brukerutvalgene - Noen observasjoner og kommentarer til Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2021
Innspill fra Marius Fagerli
Utfordring med flere personer med demens i Fauske- Nye tall 02.12.20 - Hukommelsesteamet i Fauske kommune
​Innspill til budsjett og økonomiplan fra Norsk bibliotekforening Nord
​Uttalelse til budsjett 2021 fra styret i Fauske Frivilligsentral