Om oss som kommunalt hjelpemiddellager

Beskrivelse av tjenesten:

Kommunalt hjelpemiddellager er en del av enhet Helse, i samhandlingsområdet Helse og omsorg. Hjelpemiddellageret leverer hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelse.

 * Levering/utlån av enkle hjelpemidler til korttidslån ( 3 mnd )

 * Levering/henting av hjelpemidler nav ( Hjelpemiddelsentralen Nordland )

 * Enkle reperasjoner / monteringer / tilpasninger

* Montering og drift av Trygghetsalarmer

Ergoterapeuter

Ergoterapeut: Martine Alise Wågan

Telefon:469 56 928

Mail: martine.wagan@fauske.kommune.no

Ergoterapeut barn, voksne/eldre hjemmeboende

 

Ergoterapeut: John Martin Kjølstad Lervåg

Telefon: 469 22 872

Mail: john.lervag@fauske.kommune.no

Ergoterapeut voksne/eldre hjemmeboende, sykehjem og institusjon

 

Hjelpemiddellageret:

Hjelpemiddellageret:

Marianne Brodersen,

Telefon: 756 04 922 / 416 64 875

Mail: marianne.brodersen@fauske.kommune.no 

 

Sten Skjellhaug,

Telefon 756 04 922 / 469 41 372

Mail: sten.skjellhaug@fauske.kommune.no

 

Bente Ludviksen Olsen

Telefon 756 04 922

Mail: Bente.Olsen@fauske.kommune.no