Ansatte på frisklivssentralen

Emilie Alver Okkenhaug - Fysioterapi voksne/eldre, Friskliv, fallforebygging, palliativ behandling.  
Mob: 47 68 65 97 
Mail: emilie.okkenhaug@fauske.kommune.no

 

Dina Øren - Frisklivsmedarbeider, Helsefagarbeider. Videreutdanning i kreftomsorg. 
Mob: 48 28 37 96 
Mail: dina.oren@fauske.kommune.no

 

Gunn- Helene Joakimsen -Idrettspedagog, friskliv.  Kursholder mestring/fys aktivitet

Mob:47501161

Mail: gunn.helene.joakimsen@fauske.kommune.no

Kurs i livsmestring juni 2024

Oppstart Livsmestringskurs 4. juni 2024.
4 ganger. Tirsdager kl 13.00-15.00
Sted: Møterom i Fauskebadet.
Pris : 200 kr.
Innhold:
Livsmestringskurs som handler om lære nyttige verktøy for å mestre både stress og de livsbelastninger vi kommer ut for.
Det vil handle om håndtering av stress.
Lære om sammenheng mellom våre tanker, følelser og hvordan vi handler.
Øke bevissthet rundt hva som skaper god helse og livskvalitet til tross for belastninger.
For mer informasjon og påmelding ta kontakt med:
Gunn-Helene Joakimsen
Tlf: 47501161
e-post: gunn.joakimsen@fauske.kommune.no

Timeplan for vinter 2024

Da har vi timeplanen for vinter 2024 på friskliv klar. Pga. noe redusert bemanning er tilbudet noe redusert. Vi håper likevel at det fortsatt rikholdige tilbudet, vil passe for de av dere som har behov for det!
Denne timeplanen er gjeldende fra uke 3. 
 
Ta gjerne kontakt med oss for mer info.
 

 

 
timeplan fls
 
 
 

 

Gåtrening i SKS arena og åpen hall 60+

Gå-trening i SKS arena foregår mandag og torsdag mellom kl. 10:00 -12:00. Dette er et tilbud hvor man kan gå i eget tempo og av egen varighet. Det er ingen ansatte tilstede, trening på eget ansvar. Ingen påmelding nødvendig. Gå-treningen er i full gang, og vil holde åpent utover hele vinteren. Her er er det alltid isfritt, vindstille og + 16 grader - velkommen :)
 

Åpen hall 60+ tar sommerpause etter 14. mai 2024. Det kommer til å fortsette i Fauske idrettshall på tirsdager kl. 10:05 -11:05 fra høsten igjen. Dette er en trening hvor du får brukt hele kroppen - både styrke og kondisjon - fint ledet av idrettslinje elever ved Fauske Videregående skole. Det blir også kafe salg av kaffe og vaffel i kantina etter trening for de som ønsker det. Ingen påmelding nødvendig. 

 

«Stå Opp»-søvnbehandling

Sliter du med å sovne eller våkner du ofte på natten?

Da kan «Stå Opp»-søvnbehandling i gruppe være noe for deg!

«Stå opp» er søvnbehandling i gruppe for voksne med kroniske søvnproblemer (insomni). Behandlingen er krevende, men dokumentert som svært effektiv for de som opplever at de ikke sover lenge nok, eller godt nok over tid.

Behandlingen er basert på kognitiv atferdsterapi. Vi snakker om søvn og gode søvnrutiner, samt søvnrestriksjon etter individuell kartlegging i søvndagbok. Målsettingen er at du skal oppnå bedre søvn gjennom endrede søvnrutiner.

Du vil også lære å vurdere egen søvneffektivitet og justere en forskjøvet døgnrytme.

Behandlingen er for deg som er bosatt i Fauske kommune. Du vil bli kalt inn til en forsamtale for å finne ut om kurset passer for deg.

Hvem passer kurset for?

Deg som lider av kroniske søvnvansker (insomni) og som er motivert for å gjennomføre en krevende behandling.  Det er en forutsetning at du kan møte på de to første kursdagene. Aldersgrensen er 18 år.

Hvem passer kurset ikke for?

Kurset passer ikke for deg som lider av bipolar lidelse, alvorlig depressiv episode, psykose, epilepsi, somatiske betinget søvnvansker (søvnapne, rastløse bein, søvngjengeri og narkolepsi). Kurset passer heller ikke for deg som har arbeidsoppgaver som innebærer ansvaret for tungt maskineri eller deg som er i risiko for fall i hjemmet.

Hvor?

Behandlingen foregår på møterommet, Fauskebadet, Kirkeveien 32.

Pris?

kr. 400,- som blir sendt som giro.

Når?

Per januar 2024 har vi ikke kursholder og heller ikke tilbud om dette kurset.  

 

Kostholdskurs

“Bra mat for bedre helse”

Målet med kurset er at det skal motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre positive forandringer i kostholdet basert på anbefalinger fra helsedirektoratet. Mottoet er ”små skritt – store forandringer”. Kurset er i all hovedsak teoretisk, men med noen små matsnutter underveis.

Kurskonseptet går over fire kurskvelder på cirka to timer, og du bør stille på alle kurskveldene for å få et best mulig utbytte. Vi avslutter kurset med en oppsummeringskveld fire uker etter endt kurs.

Kursholder er Emilie Okkenhaug.  

Kurset koster kr. 400,- og dekker kursmateriell, samt “prøvesmaking. Du vil få tilsendt giro på dette.

Hvis du ønsker å være med, eller få mer info, ta kontakt Emilie på tlf: 47 68 65 97 / emilie.okkenhaug@fauske.kommune.no

KiB - Kurs i mestring av Belastning

OBS: Per januar 2024 er det usikkert når vi kan holde neste kurs, grunnet redusert bemanning. 

 

Kurset bygger på kognitiv læringsteori . Teorien baserer seg på at våre følelser og handlinger påvirkes av egne tolkninger og tanker.​

Deltakerne vil lære seg metoder og trene på oppgaver hjemme. Det følger med en egen kurs-bok som man skal jobbe med mellom samlingene.

Kurset er utarbeidet for de som ønsker å utvikle egen evne til å mestre belastninger knyttet til både arbeids- og privatliv, bedre.​​

Det kan gjelde ​

arbeidstakere i arbeid som kjenner på egen belastning​

arbeidsledige​

sykemeldte​

andre med belastninger, f.eks. i form av egen sykdom, sykdom i familien, eller ulike utfordringer i jobb- eller hjemmesituasjon.

 

Hva som oppleves som belastning er individuelt.​​

Belastning kan betegnes som:​

En ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer - og den opplevede situasjonen.​

En opplevelse av manglende kontroll og mestring.​​​

Tegn på overbelastning:

Mer overtid enn vanlig​

Tar ikke pauser​

Tar mer arbeid med hjem, tar lite helgefri​

Blir raskt irritert​

Blir ofte syk i feriene​

Problemer med søvn

Hva kan jeg gjøre for å tåle belastningene i livet mitt? ​​

 

Praktiske opplysninger:

Kurset går over 8 uker, 1 gang á 2,5 timer pr uke. 

​Etter kurset holdes det 1 oppfølgingsmøte.​

​Det er ca. 10 deltakere på hvert kurs. ​

​Kursboken «Kurs i mestring av belastning, KiB» anvendes i hele kursperioden.​

​Kurset ledes av godkjent kursleder.​

​Kurset koster kroner 650,- inkl. kursmateriell.​

 

​Interessert i å delta, eller høre mer om KiB? ​

Ta kontakt med Frisklivssentralen: 

Tlf: 756 04 929

 

​​

 

Finn oss på Facebook

Vi har en egen facebookside https://www.facebook.com/profile.php?id=100043242477035 hvor du til enhver tid finner info om det som skjer hos oss.