Hva er skrantesjuke?

Skrantesjuke (CWD) hører til en gruppe smittsomme sykdommer kjent som overførbare spongiforme encefalopatier (Transmissible Spongiform Encephalopathies – TSE). Det finnes ulike typer av TSE-sykdom som rammer ulike dyrearter, blant annet skrapesjuke (scrapie) hos sau og geit, BSE (kugalskap) hos storfe og CWD hos hjortedyr.

Hjernen til hjortedyr som er rammet av CWD degenerer og hjernevevet får et karakteristisk svampaktig (spongy) utseende når en ser på det i mikroskopet. Sykdommen gir avmagring, unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og død.

Les mer HER på Hjortevilt.no sine sider. 

Også Mattilsynet har informasjon om dette. Følg DENNE lenken.

Innsamling av skrantesjuke (CWD)-prøver fra jakt

Hvis du ønsker å vite mer om innsamling av jakt-prøver når det gjelder skantesjuke, kan du lese mer om dette HER. Dette er en lenke til det nasjonale kartleggingsprogrammet i 2018.