Midlertidig skilting og arbeidsvarsling

Når det skal utføres arbeid på veg, må dette søkes om. Søknaden må sendes senest 14 dager før oppstart av arbeidet. Ved søknaden skal  kopi av kursbevis for gjennomført kurs i arbeidsvarsling legges ved. Det er et krav at den som utarbeider en skiltplan skal ha gjennomført et slikt kurs. Kommunen lager ikke skiltplan – vi godkjenner eller returnerer planer som ikke holder formelle krav.

Søknad sendes på e-post til postmottak@fauske.kommune.no , eller per post til Fauske kommune v/Plan og utvikling, Postboks 93 , 8201 Fauske.