Rutiner for prøvetaking av drikkevannet

I hovedsak tas det prøver en gang i uka av enhet VVA (vann, vei og avløp) – etter en godkjent prøvetakingsplan. Prøvene sendes/fraktes øyeblikkelig til Labora, som er et akkreditert/godkjent laboratorium i Bodø.

Ved eventuelle positive prøver, vil laboratoriet varsle oss som vannverkseier straks prøveresultat foreligger. Videre rutiner ved avvik er varsling til Mattilsyn, kommunelege og andre som står på vår liste. Befolkningen i områder som er berørt, får varsel via SMS. Denne varsling når både mobil- og fasttelefoner. Skole, barnehage og helsevesen og eventuelle andre kritiske og sårbare abonnenter inngår i varslingsrutinene. En sårbar abonnent kan være sykehjem, mens en kritisk abonnent kan være bønder og industri.

Fauske kommune har over lang tid hatt stort fokus på vann og vannkvalitet. Det er bygget 3 nye vannbehandlingsanlegg siden 2003, mens de øvrige er rehabilitert. Til sammen er det snakk om en investering på 55-60 millioner kroner i denne perioden. Hvert år brukes det rundt 10 millioner kroner på rehabilitering og rengjøring av VA-nettet.

Kommunen har utarbeidet en farekartlegging og farehåndteringplan for alle kommunale vannbehandlingsanlegg – etter drikkevannsforskriften fra 1.1.2017. Denne kartleggingen omfatter hele prosessen fra regndråpen lander i det øverste nedslagsfeltet til kunden har vannet i kranen.

Vil du lese mer om drikkevann, se Folkehelseinstituttet sine nettsider HER.

 

Ofte stilte spørsmål

Som vannverksabonnent blir du til enhver tid forsynt med hygienisk betryggende vann.

Avbrudd i vannforsyningen?
Du skal ikke oppleve avbrudd i vannforsyningen som varer mer enn i åtte timer, og skal alltid ha et vanntrykk på tilknytningspunktet til kommunal ledning på minst 2 bar (2 bar tilsvarer trykket på en vannsøyle med høyde 20 meter).

Planlagte reparasjoner?
Du vil alltid bli varslet dagen før dersom planlagte reparasjoner eller vedlikeholdsarbeider fører til at du mister vannet. Les mer om befolkningsvarsling HER. 

Lekkasjer/driftsforstyrrelser?
Du vil alltid bli varslet så raskt som mulig ved lekkasjer eller andre driftsforstyrrelser som kan forårsake at vannkvaliteten avviker vesentlig fra drikkevannsforskriften.

Misfarget vann?
Abonnenter kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i kranen. Det er ufarlig, og skyldes at rust og små partikler løsner i ledningen og blir fraktet med vannet. Årsaken kan for eksempel være at kommunen har stengt enkelte ventiler på ledningsnettet for å gjennomføre vedlikehold eller reparasjon.

Hva gjør jeg når jeg har misfarget vann?

  • La kaldt vann renne til det er klart  
  • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. Merk: I sommerhalvåret er utekrana det beste tappestedet.  
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte, slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.  
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.