For tiden gis det i Fauske kommune offentlig (statlig) tilskudd til blant annet:

- Planting, ungskogpleie, tynning o.l. 

- Tilskudd for miljøtiltak i skog 

- Tilskudd til skogbruksplanlegging og miljøregistreringer 

- Tilskudd til drift med taubane, hest o.a. (inkl. vanskelig/vekslende transport) 

- Tilskudd til veibygging 

- Tilskudd til tettere planting som klimatiltak

- Tilskudd til gjødsling av skog som klimatiltak

For å finne ut mer om ordninger innenfor skogbruket kan du klikke HER.

Det er begrenset med tilskuddsmidler, og skogbruksrådgiver bør kontaktes før man setter i gang med aktiviteter med grunnlag i forventet tilskudd. For 2023 er det tildelt 50 000 kr i NMSK-midler til Fauske. Det kan søkes fortløpende til midlene ikke strekker til mer, siste søknadsfrist er fra og med 2024 satt til 1. november. Her er også det viktig å merke seg at du må sende krav om utbetaling av skogfondsmidler til kommunen senest ett år etter utgangen av det kalenderåret du gjorde investeringen.

Landbruksdirektoratet har gjort sine elektroniske tjenester tilgjengelig via Altinn under "Skogfondssystemet". For at du skal kunne søke via Altinn, må skogeiendommen være registrert på personlig eier med et fødselsnummer. Ferdig utfylt søknad kan da sendes digitalt til kommunen. Søknader kan også fylles ut på papir og og sendes per post til Fauske kommune, Torggata 21, postadresse boks 93, 8201 Fauske.