Hvem er barn som pårørende?

Barn mellom 0-18 år som har mor, far eller søsken som er psykisk syk, er rusmiddelavhengig eller alvorlig somatisk syk.

Hvem kan hjelpe?

Hvem kan hjelpe?


Fauske Familiesenter tlf 75 60 43 00

Rus- og psykisk helsetjeneste v/ Margrethe Stokland
Mobil: 913 27 402 eller vakttelefon: 907 10 730

Barneverntjenesten
Tlf 75 60 42 00

Tildelingskontoret
Tlf: 75 60 41 00

Barneansvarlig i kommunen:

Ledende helsesykepleier Reidunn Bjørnådal Storli
Mob: 940 35 411

bilde lånt med tillatelse fra kreftomsorg Rogaland
bilde lånt med tillatelse fra kreftomsorg Rogaland

Forelder med kreft?

Kreftomsorg Rogaland har fått støtte fra Stiftelsen Dam til å tilby en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som er rammet av kreft. Målgruppen er kreftrammede foreldre og foresatte i hele Norge. Det kan være foreldre og foresatte som har kreft selv, eller som har barn med kreft.  


Telefonen blir bemannet av fagpersoner i Kreftomsorg Rogaland, som har lang erfaring med samtale og veiledning. Når familier blir rammet av kreft går ofte foreldrenes evne til å utøve omsorg ned, fordi de selv er i krise, og barnas omsorgsbehov øker. Ved å veilede kan vi hjelpe foreldre og barn til å forstå hverandre bedre gjennom dialog, som igjen fører til å styrke relasjonen mellom foreldre og barn.


Nummeret er 45137070, og vil være åpen 3 dager i uken (mandag, onsdag og fredag), mellom kl. 09.00 - 12.00. Telefonen vil være tilgjengelig fra 4. mai til 2. oktober. Telefonen vil være sommerstengt fra uke 29 til uke 33.