Hvem er barn som pårørende?

Barn mellom 0-18 år som har mor, far eller søsken som er psykisk syk, er rusmiddelavhengig eller alvorlig somatisk syk.

Hvem kan hjelpe?

Hvem kan hjelpe?


Fauske Familiesenter tlf 75 60 43 00

Rus- og psykisk helsetjeneste v/ Margrethe Stokland
Mobil: 913 27 402 eller vakttelefon: 907 10 730

Barneverntjenesten
Tlf 75 60 42 00

Tildelingskontoret
Tlf: 75 60 41 00

Barneansvarlig i kommunen:

Ledende helsesykepleier Reidunn Bjørnådal Storli
Mob: 940 35 411