Jegerprøven

  • Prøven består av et obligatorisk kurs som avsluttes med eksamen.
  • Det obligatoriske jegerprøvekurset har et omfang på 30 timer og er lagt opp med både teori og praksis.
  • Kurset holdes i regi av Fauske og Sørfold Jeger- og Fiskerforbund
  • Fauske kommune står for administrering og gjennomføring av eksamen.