Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kvalitet i barnehage

De kommunale barnehagene over de siste årene utviklet sin plattform for kvalitet i barnehagene. Hver dag skal vi jobbe for at alle barn skal ha et mest mulig likt tilbud på tvers av alle barnehagene.

Våre kjernekomponenter er:

  • Rammeplan for barnehagene
  • Barnehagemiljø og voksenstandard
  • Relasjonskompetanse
  • Endringsledelse (fra ord til handling)

Kjernekomponentene er sentrale i alle barnehagenes arbeid gjennom året. Vi bruker en samling av litteratur og metoder for å utvikle oss hele tiden. Både styrer i den enkelte barnehage og barnehageeier jobber systematisk og har rutiner for å følge opp kvalitetsarbeidet.