• Elbiler – vanlige parkeringssatser - gjelder fra 06.01.2021. Elbil er altså ikke lengre unntatt avgift og gjelder alle avgiftsplasser i kommunen
  • Bobilparkering - det innføres betalingsparkering på parkeringsplass ved bobilparkering (nedenfor Elkjøp) med virkning fra 11.01.2021. Denne plassen blir bobilparkering fra 01.05 til 31.08 hvert år.
  • Helsetunet - det innføres betalingsparkering ved Helsetunet, herunder på alle offentlige parkeringsplasser ved området Helsetunet I og II, paviljonger og Buen korttidsavdeling. Takster som for parkeringsplassen ved Administrasjonsbygget. 
  • Utfartssteder - det innføres betalingsparkering på utfartssteder i Sulitjelma og Valnesfjord - for disse områdene: Daja, Kjelvatn, Skihytta, Jakobsbakken, Bringsli og Fridalen. Dette gjelder parkeringsplasser som driftes av Fauske kommune i forbindelse med brøyting og annet vedlikehold. Årskort og døgnbetaling gjelder alle utfartsområder som blir avgiftsbelagt. Man trenger kun ett årskort, eller avgift døgn og kan da benytte alle 6 utfartsområder. Ordningen med betalingsparkering på utfartssteder ble igangsatt 26.03.2021 kl. 00:00.
  • Årskort - for kjøp, se egen orientering
  • Døgnbetaling, eller timesbetaling vil kunne gjennomføres via app. eller annen betalingsordning.
  • Soner: årskort for sentrum og årskort for utfartsområder er to forskjellige soner, og kan ikke brukes om hverandre

Priser 01.01.2023: 
Fauske sentrum:      
   Vedtatte priser: kr. 31 per time. For hele dagen (ved samfunnshuset, Helsetunet og NAV i Sjøgata) – kr. 54 ( dersom du parkerer før kl. 10.00). Årskort kr. 5 855,-. Parkeringen utenfor legekontoret har samme tidsbegrensning som Storgata.
Utfartssteder                Vedtatte priser: Døgnpris kr. 50. Årskort kr. 1 400.