Du kan nå søke sosialhjelp på nav.no.

Innbyggere i Fauske kommune har nå mulighet til å søke sosialhjelp på nav.no
Du fyller elektronisk ut søknad, laster opp eventuelle vedlegg og sender inn. Søknad sendes direkte til NAV Fauske som behandler din sak.
For pålogging må BankID benyttes.
Det er fremdeles mulig å sende inn søknader på papir.

Link til søknadsportal: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jQsG4-00070l-4G&i=57e1b682&c=FWzuRumvAzOgVZUe6xGtsXBXszRnGu5DcH_V-2K4f6df0gR-wjJXpxlXTExDd0z8vmpZZvkWVumy-uJQo8uyyvUWqN9PteJoTADWKf2tCBHDn2p94Un4RZgR1HYQq_PZqDTWFIbj3V09xIA31dzq4JAYP1vI_CXgoDy2Ry1BpjTMnXdnGETXJmoMNZjOKBudMX2rCCi6VWbic4V0Ba6fLD9WpD7AerKJ-mlbqOcm9mM

Om NAV Fauske - Korona

NAV-Fauske er kun åpen for henvendelser som er helt nødvendige. Dette fordi vi ønsker å bidra til å hindre smittespredning av koronaviruset.

Det understrekes at tjenestene er tilgjengelige på www.nav.no (digital innlogging/dialog/ aktivitetsplan). Ansatte er på jobb, men de fleste har hjemmekontor og nås derfor kun digitalt eller via telefon. Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig. Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via nettmøte.

Ønsker du kontakt med NAV/eller din saksbehandler oppfordres du til å gjøre det via www.nav.no (din side) eller på telefon 5555 3333.

Ved akutt behov for kontakt kan du ringe 458 34037.

Du vil da få kontakt med oss som er til stede på NAV Fauske som vil hjelpe deg videre.

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan gjøres via vår postkasse som er på utsiden av inngangspartiet. Denne blir tømt daglig.

Grunnet ukjent omfang av søknader, kan det bli forlenget saksbehandlingstid.

Vi håper på forståelse for dette.

NAV Fauske - søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp