Hvordan kan du nå oss i disse koronatider?

 * Oppmøte på NAV-kontoret bør unngås dersom det ikke er helt nødvendig.

 * Det oppfordres til fortsatt å benytte telefon via NAV kontaktsenter 55553333 eller digitale tjenester via nav.no.

* Oppfølging og timeavtaler vil fortsatt bli gjennomført pr telefon/video dersom det er hensiktsmessig.

 * Dersom du skal søke om dagpenger fordi du har blitt permittert eller arbeidsledig, må du først registrere deg som arbeidssøker på nav.no. Deretter kan du søke om dagpenger på nav.no

*  Det kan nå søkes om sosialhjelp via nav.no. Alternativt finnes søknadsskjema om kommunal sosialhjelp  på kommunens nettside.

* Det er satt opp en postkasse ved inngangsdøren hvor dokumenter kan leveres og skjema for sosialhjelp kan hentes.

Om NAV Fauske - Korona

NAV-Fauske er kun åpen for henvendelser som er helt nødvendige. Dette fordi vi ønsker å bidra til å hindre smittespredning av koronaviruset.

Det understrekes at tjenestene er tilgjengelige på www.nav.no (digital innlogging/dialog/ aktivitetsplan). Ansatte er på jobb, men de fleste har hjemmekontor og nås derfor kun digitalt eller via telefon. Det er besluttet at NAV ikke tar inn timeavtaler dersom dette ikke er strengt nødvendig. Avtaler gjennomføres pr. telefon eller via nettmøte.

Ønsker du kontakt med NAV/eller din saksbehandler oppfordres du til å gjøre det via www.nav.no (din side) eller på telefon 5555 3333.

Ved akutt behov for kontakt kan du ringe 458 34037.

Du vil da få kontakt med oss som er til stede på NAV Fauske som vil hjelpe deg videre.

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan gjøres via vår postkasse som er på utsiden av inngangspartiet. Denne blir tømt daglig.

Grunnet ukjent omfang av søknader, kan det bli forlenget saksbehandlingstid.

Vi håper på forståelse for dette.

NAV Fauske - søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp