Snøskuter Sulitjelma Foto Gull H. Pedersen

Slik søker du dispensasjon

Dersom du har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag, må du søke kommunen om tillatelse til motorferdsel. Med motorferdsel menes bruk av kjøretøy slik som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøskuter ol. samt båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor. 

Sesonglengden for bruk av snøskuter er fra 15. oktober (forutsetter snødekt mark), til den andre søndagen i mai.

Du finner søknadsskjema her: Søknad om dispensasjon for bruk av motorkjøretøy i utmark

Alle som ønsker å transportere noe til hyttene sine, uansett hvor langt hytta ligger fra nærmeste brøyta veg - må søke om dispensajon. Søknadsskjema skal sendes til postmottak@fauske.kommune.no eller til Fauske kommune, Postboks 93, 8201 Fauske. 

Alle etterspurte opplysninger i søknadsskjema må fylles ut før søknad kan tas til behandling. Kartutsnitt må vedlegges søknaden. 

Lover og forskrifter

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) kan leses HER.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag kan leses HER.

NB! Vi gjør oppmerksom på endring i forskriften fra og med 1. oktober 2020. Endringene kan leses på regjeringens hjemmesider HER. 

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av motoriserte kjøretøy på vinterføre finner du her: Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av motoriserte kjøretøy på vinterføre