Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima, miljø og forurensning

Klima: Hva legges i å være klimavennlig? Hvordan kan vi jobbe med dette innenfor kommunale grenser? Ofte kan kommuner gjøre relativt lite for å oppnå store resultater. I Fauske kommune har vi laget en energi- og klimaplan som gir føringer for fremtidig klimaarbeid i kommunen. 

Miljø: Miljø er en betegnelse for de ytre omgivelsene individer lever i. Det kan brukes om mange slags ytre omgivelser, både menneskeskapte (bomiljø, arbeidsmiljø etc.) og naturlige. Miljø inngår i folkehelse, og alt vi gjør kan ha positive eller negative konsekvenser for miljøet.

Forurensning: Forurensning har mange tema. Forsøpling, miljøgifter og farlig avfall, vannforurensning, grunnforurensning, luftforurensning er noen av temaene som kan medføre alvorlige trusler mot kommende generasjonens helse, miljøet og vår fremtidige matforsyning. Derfor jobber vi for et rent miljø. Fauske kommune v/ enhet plan og utvikling er første myndighetsnivå i forurensningssaker, og har den direkte kontakten med innbyggerne.