Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klima miljø og forurensning

Miljø:  Miljø er en betegnelse for de ytre omgivelsene individer lever i. Det kan brukes om mange slags ytre omgivelser, både menneskeskapte (bomiljø, arbeidsmiljø etc.) og naturlige. Miljø inngår i folkehelse, og alt vi gjør kan ha positive eller negative konsekvenser for miljøet.

Forurensning: Forurensning har mange tema. Forsøpling, miljøgifter og farlig avfall, vannforurensning, grunnforurensning, luftforurensning er noen av temaene som kan medføre alvorlige trusler mot kommende generasjonens helse, miljøet og vår fremtidige matforsyning. Derfor jobber vi for et rent miljø. Fauske kommune ved enhet plan og utvikling er første myndighetsnivå i forurensningssaker, og har den direkte kontakten med innbyggerne.

Klima: Hva er klimavennlig? Hvordan kan vi jobbe med dette innenfor kommunale grenser? Ofte kan kommunen gjøre relativt lite for å oppnå store resultater. I 2018 har kommunen vedtatt en ny klimaplan som med sine tiltak i handlingsdelen vil gi føringer for fremtidig klimaarbeid. Følg med på tiltakene fremover, og bidra til at kommunen oppnår sine klimamål!