Tildelingskontoret hjelper deg å finne ut av rettigheter og behov

Har du spørsmål om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, avlastningsordninger, støttekontakt, dagtilbud, økonomiske støtteordninger, hjelpemidler, TT-kort og annet; 

Fra 1.1.2020 gjelder disse telefon- og åpningstidene for Tildelingskontoret:

Vi besvarer telefon fra publikum mandag, tirsdag og torsdag 10.00 - 14.00. Tar imot besøk (etter avtale) tirsdag og torsdag 12.00 - 14.00. De kan også nås på e-postadresse:  tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Leder: Ella Fredriksen             e-post: ella.fredriksen@fauske.kommune.no

Telefon: 75 60 41 00

 

 

Pårørendeskole

Vi arrangerer pårørendeskole med jevne mellomrom. Følg med på våre hjemmesider, eller ta kontakt. 

Samtalegrupper og lørdagskafé

Demensforeningen i Fauske i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen - har to hovedtema: hjerte- karsykdommer og demens.

Vi har samtalegrupper for pårørende til personer med demens, og arrangerer lørdagskafe på sykehjemmet året rundt.