Hva kan hukommelsesteamet tilby?

 • Samtale med pasient og pårørende
 • Være bindeledd mellom pasient, pårørende og lege
 • Utredning og diagnostisering i samarbeid med fastlege
 • Oppfølging av pasient og pårørende
 • Undervisning og veiledning av pårørende og helsepersonell

Vi samarbeider med:

 • Fastleger
 • Tildelingskontoret
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Hjemmetjenesten
 • Institusjonsomsorgen
 • Andre relevante instanser

Hvem kan ta kontakt:

 • Personer med hukommelsesvansker
 • Pårørende/venner
 • Fastleger
 • Hjemmetjenesten og annet personale

Dersom det er aktuelt med utredning eller kartlegging, ta kontakt med din fastlege som vil starte utredningen.

Tjenester

Har du spørsmål om hjemmehjelp, hjemmesykepleie, avlastningsordninger, støttekontakt, dagtilbud, økonomiske støtteordninger, hjelpemidler, TT-kort og annet; 

Fra 1.1.2020 gjelder disse telefon- og åpningstidene for Tildelingskontoret:

Vi besvarer telefon fra publikum mandag, tirsdag og torsdag 10.00 - 14.00. Tar imot besøk (etter avtale) tirsdag og torsdag 12.00 - 14.00. De kan også nås på e-postadresse:  tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Leder: Ella Fredriksen             e-post: ella.fredriksen@fauske.kommune.no

Telefon: 75 60 41 00

 

 

Pårørende

Pårørendeskole:
Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom forelesninger og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for den demensrammede og deg som pårørende. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Temaer som belyses:

 • Demenssykdommer
 • Kommunikasjon
 • Egenomsorg
 • Sosiale aktiviteter
 • Utfordrende atferd
 • Lovverket • Tilbud i kommunen.

Dato for kurs annonseres. Følg med på våre hjemmesider eller ta kontakt!

 

Samtalegrupper:
Arrangeres for pårørende til personer med demens. Kontakt Erna Josefsen på tlf.: 91753341 ved spørsmål.

Andre tilbud

-Avlastning.

-Dagsenter Solstua. Se link:  Solstua dagsenter | Facebook.

- Gode Øyeblikk Se link: Helse- og omsorgstjenester i Salten - Gode Øyeblikk (godeoyeblikk.no)

-Lørdagskafe på Helsetunet klokka 10-13

-Aktivitesvenn. Ta kontakt med hukommelsesteamet

 

Rettigheter

Alle pårørende har rett til generell veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenesten. Jo mindre personen er i stand til å ivareta seg selv, desto flere rettigheter har pårørende.

Som nærmeste pårørende har du rett til informasjon i den grad pasienten gir tillatelse til det (samtykke). Pasienten eller brukeren bestemmer selv hvem som er deres nærmeste pårørende og kan utpeke flere nærmeste pårørende dersom det er hensiktsmessig. Han eller hun kan også endre valg av nærmeste pårørende.

Her er relevante nettsteder: